Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kết quả hoạt động của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh năm 2019

Tin tức - Sự kiện Bản tin tư pháp  
Kết quả hoạt động của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh năm 2019

Đấu giá là một trong những hình thức mua bán tài sản phổ biến trong nền kinh tế thị trường. Tại nhiều nước trên thế giới, hoạt động đấu giá tài sản đã có lịch sử hình thành và phát triển hàng trăm năm. Ở nước ta, việc đấu giá tài sản đã hình thành và tồn tại trong thời kỳ Pháp thuộc và đã có nhiều quy định dưới Luật để điều chỉnh hoạt động đấu giá tài sản. Ngày 17 tháng 11 năm 2016, Quốc hội đã thông qua Luật Đấu giá tài sản (Luật) và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2017, đây là dấu mốc quan trọng trong việc hoàn thiện khung pháp lý đối với hoạt động đấu giá tài sản. Luật có nhiều nội dung mới nhằm nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp của đội ngũ đấu giá viên, bảo đảm đầy đủ trách nhiệm của tổ chức đấu giá tài sản đối với Nhà nước với khách hàng, khắc phục tình trạng “quân xanh, quân đỏ”, thông đồng, dìm giá trong hoạt động đấu giá tài sản, bảo đảm việc xử lý tài sản khách quan, minh bạch, hiệu quả, bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và Nhà nước. Qua hơn 02 năm triển khai, tổ chức và hoạt động của các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh nói chung và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản nói riêng đã được thực hiện đúng theo các quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn.

Trên cơ sở sở các quy định pháp luật về đấu giá, các quy định pháp luật có liên quan đến tài sản đấu giá và bằng những biện pháp nghiệp vụ của mình, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản đã đảm bảo các tài sản được việc tổ chức đấu giá được thực hiện đúng theo quy định pháp luật; cương quyết đấu tranh, ngăn chặn đối với các hành vi thông đồng ép giá để chuộc lợi. Trình tự, thủ tục đấu giá được tiến hành công khai, minh bạch, công bằng, khách quan. Bảo vệ tối đa quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá. Không để xảy ra tình trạng thông đồng, dìm giá, ép giá. Việc đảm bảo trình tự, thủ tục đấu giá đúng quy định không chỉ hạn chế thất thoát về ngân sách mà còn làm tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương. Giúp người có nhu cầu mua được tài sản trên cơ sở công bằng, bình đẳng và khách quan. Loại bỏ các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, lũng đoạn phiên đấu giá để chuộc lợi cho bản thân hoặc cho một số nhóm đối tượng. Gây sự méo mó trong các hoạt động đấu giá và mất niềm tin cho những người tham gia đấu giá.

Chính vì vậy, tại nhiều phiên đấu do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức, giá trúng đấu giá thường cao hơn nhiều lần so với giá khởi điểm được công bố. Trong đó, tài sản đấu giá chủ yếu là quyền sử dụng đất tại địa bàn các xã, phường, thị trấn. Với 68 cuộc đấu giá thành, tổng giá trị bán được hơn 1.000 tỷ đồng, tổng giá trị chênh lệch so với giá khởi điểm hơn 500 tỷ đồng. Đối với các loại tài sản khác, đã tổ chức đấu giá thành 40 cuộc thu được hơn 53 tỷ đồng. Góp phần tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương, từ đó tạo thêm nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Với kinh nghiệm, trình độ của các đấu giá viên, các phiên đấu giá do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản đều đảm bảo được thực hiện đúng quy định pháp luật, được các cơ quan, tổ chức, người tham gia đấu giá tin tưởng, đánh giá cao.

Điều này cũng đã được thể hiện rõ nét thông qua số lượng các phiên đấu giá mà Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản đã thực hiện hàng năm và sự tin tưởng của người có tài sản đấu giá. Để phát huy những kết quả đã đạt được và nâng cao hơn nữa chất lượng trong triển khai các hoạt động đấu giá, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản sẽ thường xuyên tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ Đấu giá viên, chuyên viên của Trung tâm, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông và phối hợp với người có tài sản để đa dạng, đầy đủ hơn các thông tin về tài sản đấu giá, giúp người tham gia đấu giá có thể có thêm nhiều kênh thông tin hơn trong việc tiếp cận và nắn bắt các thông tin về các tài sản đấu giá; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan để hỗ trợ người có nhu cầu tham gia đấu giá có thể tham gia đấu giá (nếu có nhu cầu) theo đúng quy định pháp luật./.​