Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phòng Tư pháp huyện Kim Bảng tham mưu triển khai hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện

Tin tức - Sự kiện Bản tin tư pháp  
Phòng Tư pháp huyện Kim Bảng tham mưu triển khai hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện
Là cơ quan tham mưu giúp UBND huyện trong công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện, trong những năm qua Phòng Tư pháp Kim Bảng (Phòng) luôn kịp thời tham mưu giúp UBND, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện trong triển khai hiệu quả công tác PBGDPL trên địa bàn huyện Kim Bảng.

Xác định công tác PBGDPL là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Tư pháp, ngay từ đầu năm Phòng đã tham mưu UBND huyện ban hành các kế hoạch triển khai công tác PBGDPL, triển khai các Chương trình, Đề án; tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL ban hành kế hoạch hoạt động nhằm triển khai sớm và đồng bộ các nhiệm vụ trong công tác PBGDPL. Các kế hoạch triển khai đã xác định cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện và phân công cụ thể đến các cơ quan, đơn vị, địa phương. Theo đó, các hoạt động PBGDPL được triển khai thông qua nhiều hình thức, như: tổ chức các hội thi tìm hiểu pháp luật; tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật; biên tập và cấp phát các tài liệu PBGDPL; tổ chức các buổi tọa đàm chính sách pháp luật; tuyên truyền pháp luật qua hệ thống truyền thanh....Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 (Ngày Pháp luật) được thực hiện đồng bộ, hiệu quả và liên tục, thường xuyên trong cả năm. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trên địa bàn huyện đã đi vào nề nếp và là hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Để tạo không khí sôi nổi, thi đua trong tìm hiểu các quy định pháp luật và tạo điểm nhấn cho công tác PBGDPL trong năm 2019, Phòng đã tham mưu UBND huyện, Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện tổ chức 03 cuộc thi/hội thi tìm hiểu pháp luật. Đối với đối tượng là học sinh trong các nhà trường là Cuộc thi báo tường, Hội thi Tìm hiểu Luật Giao thông đường bộ và phòng, chống bạo lực học đường. Đối với các xã, thị trấn trên địa bàn là Hội thi Công chức Tư pháp - Hộ tịch giỏi năm 2019. Các cuộc thi, hội thi đã thu hút được đông đảo cán bộ, học sinh tham gia, với 3.500 lượt người dự thi. Bên cạnh đó, Phòng còn phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức các hội nghị “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và Trợ giúp pháp lý” và các hội nghị “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật” tại các xã, thị trấn trên địa bàn. Đồng thời, chủ động phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến tận các thôn, thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề của các hội, đoàn thể ở cơ sở.

Ngoài đối tượng là cán bộ, nhân dân, Phòng cũng đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị và các nhà trường để tăng cường công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù. Đối với học sinh trong nhà trường, Phòng đã phối hợp với Sở Tư pháp, Công an huyện, các trường phổ thông tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về giao thông đường bộ; phòng chống bạo lực học đường; phòng, chống tác hại của ma túy... Thông qua các hình thức: tuyên truyền trực tiếp, đối thoại...Đã phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Nam,  Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức 02 buổi tuyên truyền, tập huấn các chính sách đối với người khuyết tật cho đối tượng là người khuyết tật trên địa bàn huyện. Đối với các nhóm đối tượng đặc thù ở địa phương, Phòng cũng đã hướng dẫn UBND các xã, thị trấn trong việc đẩy mạnh tuyên truyền thông qua hệ thống loa truyền thanh cấp xã.

Nhìn chung, công tác PBGDPL trên địa bàn huyện Kim Bảng trong năm 2019 đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Đa dạng về hình thức, phong phú về nội dung và đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của các nhóm đối tượng. Hi vọng, trong năm 2020 Kim Bảng sẽ tiếp tục có nhiều điểm nhấn nổi bật trong công tác PBGDPL nói riêng và trong công tác Tư pháp nói chung./.​