Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sơ đồ trang

Sơ đồ cổng
Skip Navigation Links.
Collapse Sơ đồ cổngSơ đồ cổng
70 năm Ngành Tư pháp Việt Nam
Collapse Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triểnChiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển
Thông tin về chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành
Chức danh Tư pháp và Giám định viên Tư pháp
Collapse Giải đáp pháp luậtGiải đáp pháp luật
Hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp
Collapse Giới thiệu chungGiới thiệu chung
Collapse Danh bạ thư điện tửDanh bạ thư điện tử
Danh bạ điện thoại
Quá trình hình thành và phát triển của cơ quan
Collapse Tổ chức bộ máyTổ chức bộ máy
Các đơn vị trực thuộc
Các phòng chuyên môn
Chức năng nhiệm vụ quyền hạn
Cơ cấu tổ chức
Lãnh đạo cơ quan
Sơ đồ tổ chức
Hệ thống văn bản QPPL
Lấy ý kiến Dự thảo Bộ Thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã
Collapse Lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản QPPLLấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản QPPL
Các dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến góp ý của nhân dân
Lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
Lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi)
Những nội dung cơ bản của Hiến pháp
Rà soát Hệ thống hóa Văn bản QPPL của HĐND - UBND tỉnh
Collapse Thông tin chỉ đạo, điều hànhThông tin chỉ đạo, điều hành
Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với tổ chức, doanh nghiệp
Thông tin ngăn chặn và giải tỏa ngăn chặn
Văn bản của Tỉnh uỷ Hà Nam chỉ đạo công tác tư pháp
Ý kiến chỉ đạo, điều hành của thủ trưởng cơ quan
Ý kiến xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân
Collapse Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm côngThông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công
Công khai ngân sách
Collapse Thủ tục Hành chínhThủ tục Hành chính
Bồi thường Nhà nước
Chứng thực
Công chứng
Đăng ký biện pháp bảo đảm
Đấu giá tài sản
Giám định Tư pháp
Hộ tịch
Hoà giải thương mại
Lĩnh vực đấu giá tài sản
Luật sư
Lý lịch Tư pháp
Nuôi con nuôi
Quản tài viên
Quốc tịch
Thừa phát lại
Trợ giúp pháp lý
Trọng tài Thương mại
Tư vấn pháp luật
Collapse Thủ tục hành chính tỉnh Hà NamThủ tục hành chính tỉnh Hà Nam
Giới thiệu Thủ tục hành chính mới
Collapse Tin tức - Sự kiệnTin tức - Sự kiện
Bản tin tư pháp
Kết quả bán đấu giá tài sản
Kết quả giải quyết thủ tục hành chính
Thông báo bán đấu giá tài sản
Tin tức
Tư vấn, Trợ giúp pháp lý
Collapse Tuyên truyền phổ biếnTuyên truyền phổ biến
Cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp 2013
Collapse Giới thiệu văn bản mớiGiới thiệu văn bản mới
Luật
Nghị định của Chính phủ
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ
Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương
Thông tư liên tịch
Văn bản QPPL của tỉnh Hà Nam
Xây dựng thể chế cho chính quyền địa phương
Hệ thống văn bản hướng dẫn về bầu cử
Hệ thống VBQPPL còn hiệu lực
Kết quả hệ thống hóa VBQPPL kỳ đầu
Tiếp cận thông tin
Tủ sách pháp luật
Collapse Xử lý vi phạm hành chínhXử lý vi phạm hành chính
Các VB QPPL về Xử lý vi phạm hành chính
Mẫu Biên bản, Quyết định XLVPHC
Theo dõi thi hành pháp luật