Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam

Giới thiệu chung Tổ chức bộ máy  
Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam

Họ và tên: Bùi Đức Thái

Chức vụ: Giám Đốc Sở

Số điện thoại: 0912451558

Email: buiducthai@hanam.gov.vn

Địa chỉ liên hệ: Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, Đường Lê Chân, Phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam


Tin liên quan