Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của sở tư pháp

Tuần 13 : Từ ngày 20/03/2023 đến ngày 26/03/2023

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-17:00 Dự Hội nghị trực tuyến Tổ chức hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đ/c Vũ Minh Hậu Hội trường 203-Trụ sở UBND tỉnh
09:30-11:30 Dự Hội nghị nghe báo cáo các nội dung liên quan đến dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị phía Nam tổ dân phố Bùi, phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên. Đ/c Vũ Minh Hậu Phòng họp 320 - Trụ sở UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Dự Hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ đối thoại với với thanh niên năm 2023. Đ/c Giám đốc Phòng họp 320 - Trụ sở UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
08:00-11:30 Hội nghị nghe báo cáo kết quả thực hiện Kết luận của Thanh tra Chính phủ và nghe Sở Tài chính (Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định giá đất) báo cáo phương án rà soát xác định giá đất, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với 05 dự án theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ. Đ/c Vũ Minh Hậu Phòng họp 320 - Trụ sở UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
20/03/2023
...
Thứ 3
21/03/2023
08:00-17:00 Dự Hội nghị trực tuyến Tổ chức hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đ/c Vũ Minh Hậu Hội trường 203-Trụ sở UBND tỉnh
09:30-11:30 Dự Hội nghị nghe báo cáo các nội dung liên quan đến dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở kết hợp chỉnh trang đô thị phía Nam tổ dân phố Bùi, phường Yên Bắc, thị xã Duy Tiên. Đ/c Vũ Minh Hậu Phòng họp 320 - Trụ sở UBND tỉnh
Thứ 4
22/03/2023
08:00-11:30 Dự Hội nghị trực tuyến Thủ tướng Chính phủ đối thoại với với thanh niên năm 2023. Đ/c Giám đốc Phòng họp 320 - Trụ sở UBND tỉnh
Thứ 5
23/03/2023
...
Thứ 6
24/03/2023
08:00-11:30 Hội nghị nghe báo cáo kết quả thực hiện Kết luận của Thanh tra Chính phủ và nghe Sở Tài chính (Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định giá đất) báo cáo phương án rà soát xác định giá đất, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với 05 dự án theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ. Đ/c Vũ Minh Hậu Phòng họp 320 - Trụ sở UBND tỉnh
Thứ 7
25/03/2023
...
Chủ nhật
26/03/2023
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...