Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lịch làm việc của lãnh đạo

Lịch công tác của sở tư pháp

Tuần 9 : Từ ngày 26/02/2024 đến ngày 03/03/2024

◄ Tuần truớc |  Tuần hiện tại |  Tuần sau ►

Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
07:30-11:30 Dự lễ ra quân huấn luyện năm 2024 Đ/c Giám đốc Tại sân vận động thành phố Phủ Lý. (Đường Lê Công Thanh - Phường Hai Bà Trưng - Thành phố Phủ Lý)
07:45-11:30 Dự Hội nghị nghe các Sở, ngành báo cáo việc rà soát sử dụng đất trụ sở làm việc của các Cụm thủy nông trên địa bàn tỉnh; việc gia hạn gói thầu thu gom, bốc xúc, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị xã Duy Tiên. Đ/c Vũ Minh Hậu Phòng 309, trụ sở UBND tỉnh
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
...
Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
26/02/2024
...
Thứ 3
27/02/2024
...
Thứ 4
28/02/2024
...
Thứ 5
29/02/2024
...
Thứ 6
01/03/2024
07:30-11:30 Dự lễ ra quân huấn luyện năm 2024 Đ/c Giám đốc Tại sân vận động thành phố Phủ Lý. (Đường Lê Công Thanh - Phường Hai Bà Trưng - Thành phố Phủ Lý)
07:45-11:30 Dự Hội nghị nghe các Sở, ngành báo cáo việc rà soát sử dụng đất trụ sở làm việc của các Cụm thủy nông trên địa bàn tỉnh; việc gia hạn gói thầu thu gom, bốc xúc, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thị xã Duy Tiên. Đ/c Vũ Minh Hậu Phòng 309, trụ sở UBND tỉnh
Thứ 7
02/03/2024
...
Chủ nhật
03/03/2024
...
Bấm vào tải file nội dung,
Ghi chú tuần
...