Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin tức - Sự kiện  
14/06/2024
Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư 01/2024/TT-TTCP quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
13/06/2024
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 25/2023/TT-NHNN quy định về công tác thi đua, khen thưởng ngành Ngân hàng.
12/06/2024
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 12/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất và Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.
11/06/2024
Nghị định số 11/2024/NĐ-CP ngày 2/2/2024 của Chính phủ quy định rõ việc miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
10/06/2024
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 07/2024/NĐ-CP ngày 1/2/2024 quy định chi tiết việc bầu, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức làm việc tại xã, thị trấn và cán bộ phường của Thành phố Hồ Chí Minh.
07/06/2024
Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư 01/2024/TT-BGTVT quy định về việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt.
06/06/2024
Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 110/QĐ-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2024 về việc kiện toàn ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.
05/06/2024
Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 48/2023/TT-BCT quy định danh mục các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn trong lĩnh vực đó sau khi thôi giữ chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã.
04/06/2024
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 04/2024/TT-BTC hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và viên chức chuyên ngành, cơ cấu viên chức chuyên ngành trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực tài chính.
03/06/2024
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành Thông tư số 42/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam và Thông tư số 41/2020/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT ngày 29 tháng 3 năm 2019 quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam.
30/05/2024
Chiều 28/5, Chi đoàn Sở Tư pháp đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2024-2027. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh chọn làm đại hội điểm chi đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2024-2027. Tới dự chỉ đạo Đại hội có các đồng chí đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn, cấp ủy đơn vị; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh; đại diện các chi đoàn, đoàn cơ sở trực thuộc Đoàn khối...
29/05/2024
Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư 02/2023/TT-TTCP hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương.
28/05/2024
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 39/2023/TT-BGTVT ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng, cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam.
27/05/2024
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 76/2023/TT-BTC quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, theo đó có hướng dẫn thực hiện cơ chế tạo nguồn để thực hiện chế độ tiền lương, trợ cấp trong năm 2024.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page