Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin tức - Sự kiện  
04/08/2020
Ngày 10 tháng 7 năm 2020, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 14/2020/TT-BYT quy định về một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập.
03/08/2020
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 65/2020/TT-BTC sửa đổi,bổ sung một số điều của Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài.
31/07/2020
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 67/2020/TT-BTC ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
30/07/2020
Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 14/2020/TT-BCT hướng dẫn một số quy định về thanh tra chuyên ngành Công Thương.
29/07/2020
Chiều ngày 28 tháng 7 năm 2020, Bộ Tư pháp, UBND tỉnh Hà Nam đã tổ chức hội nghị Công bố các quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm chức danh Giám đốc Sở Tư pháp và Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh tại Sở Tư pháp.
28/07/2020
Ngày 08/7, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 79/2020/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên.
27/07/2020
Chính phủ đã ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Trong đó, Nghị định đã sửa đổi các quy định như: giao dịch trái phiếu, điều kiện phát hành trái phiếu…
24/07/2020
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2020/NĐ-CP quy định về quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam.
23/07/2020
Ngày 06/7, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 78/2020/NĐ-CP về việc tuyển chọn, đào tạo sĩ quan dự bị Quân đội nhân dân Việt Nam.
22/07/2020
Ngày 01/7, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 77/2020/NĐ-CP quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động.
21/07/2020
Ngày 01/7, Chính phủ ban hành Nghị định số 75/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020.
20/07/2020
Ngày 01/7, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 76/2020/NĐ-CP quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành.
17/07/2020
Chính phủ ban hành Nghị định số 74/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 121/2016/NĐ-CP ngày 24/8/2016 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2016 - 2020.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page