Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tin tức - Sự kiện  
03/12/2020
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu.
02/12/2020
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 132/2020/NĐ-CP quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/12/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năng 2020.
30/11/2020
Ngày 30 tháng 11 năm 2020, Trường THPT B Phủ Lý đã phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an ninh trật tự cho giáo viên và học sinh của Nhà trường.
27/11/2020
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 14/2020/TT-NHNN quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
26/11/2020
Nhằm tiếp tục thực hiện Luật Công chứng năm 2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018, ngày 19/11/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị quyết số 172/NQ-CP về chính sách phát triển nghề công chứng, theo đó đã đưa ra bốn định hướng lớn trong việc phát triển nghề công chứng, đó là:
25/11/2020
Ngày 09/11, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 133/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự. Trong đó, Nghị định quy định rõ chế độ, chính sách đối với phạm nhân. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 25/12/2020.
24/11/2020
Ngày 11/11, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 12/2020/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2020/TT-NHNN ngậy 07 tháng 5 năm 2020 quy định về tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (sau đây gọi là Thông tư số 05/2020/TT-NHNN).
23/11/2020
Ngày 12/11, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg về tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 31/12/2020.
20/11/2020
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 85/2020/TT-BTC quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp.
17/11/2020
Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 136/2020/TT-BQP hướng dẫn về hồ sơ, quy trình và trách nhiệm giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng.
16/11/2020
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 39/2020/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học, trong đó quy định 11 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo từ xa trình độ đại học.
13/11/2020
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 37/2020/TT-BGDĐT quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
12/11/2020
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 08/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về bảo vệ việc làm của người tố cáo là người làm việc theo hợp đồng lao động. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2020.
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page