Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin hỏi về Thủ tục cấp mới thẻ an toàn điện?

Giải đáp pháp luật Hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp  
Xin hỏi về Thủ tục cấp mới thẻ an toàn điện?

Trả lời: (Câu trả lời mang tính chất tham khảo)

Căn cứ Quyết định số 1272/QĐ-UBND ngày 26/7/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương trên địa bàn tỉnh Hà Nam thì Thủ tục cấp mới thẻ an toàn điệnđược thực hiện như sau:

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam - Sở công thương hoặc qua đường bưu điện. 

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ và chuyển về phòng Quản lý năng lượng.

- Bước 3: Phòng Quản lý năng lượng nghiên cứu giải quyết hồ sơ trình lãnh đạo Sở.

- Bước 4: Nhận kết quả: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần hồ sơ:

1. Văn bản đề nghị của người sử dụng lao động: Ghi đầy đủ họ tên, công việc và bậc an toàn hiện tại của người lao động;

2. 02 ảnh (2x3)cm.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối tượng thực hiện TTHC: tổ chứchoặc cá nhân

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương 

Kết quả thực hiện TTHC: Thẻ An toàn điện

Lệ Phí: không

Yêu cầu điều kiện:

+ Người làm công việc vận hành, sửa chữa điện ở nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo mới được tuyển dụng hoặc chuyển từ công việc khác sang.

+ Đủ 18 tuổi trở lên.

+ Được cơ quan y tế chứng nhận đủ sức khỏe để làm việc.

+ Có chứng chỉ hoặc bằng tốt nghiệp chuyên ngành điện do cơ sở dạy nghề cấp.

Căn cứ pháp lý:

+ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;

+ Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực;

+ Thông tư số 31/2014/TT-BTC ngày 02/10/2014 Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện.

Tin liên quan