Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xin hỏi về Thủ tục Thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp?

Giải đáp pháp luật Hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp  
Xin hỏi về Thủ tục Thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp?

Trả lời: (Câu trả lời mang tính chất tham khảo)

Căn cứ Quyết định số 1272/QĐ-UBND ngày 26/7/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương trên địa bàn tỉnh Hà Nam thì Thủ tục Thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệpđược thực hiện như sau:

Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam, địa chỉ số 07 đường Trần Phú, phường Quang Trung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam hoặc qua đường bưu điện. 

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét tiếp nhận hồ sơ và chuyển về phòng chuyên môn.

- Bước 3: Phòng chuyên mônnghiên cứu giải quyết hồ sơ trình lãnh đạo Sở.

- Bước 4: Nhận kết quả:Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Hà Nam hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị thu hồi.

+ Giấy giới thiệu kèm theo bản sao thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc Chứng minh Công an nhân dân của người đến liên hệ.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức hoặc cá nhân

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương

Kết quả thực hiện TTHC:

Lệ phí: không

Yêu cầu điều kiện:

- Tổ chức, doanh nghiệp sử dụng vật liệu nổ công nghiệp giải thể, chuyển đổi, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập; 

- Chấm dứt hoạt động sử dụng vật liệu nổ công nghiệp;

- Không bảo đảm các điều kiện về sử dụng vật liệu nổ công nghiệp theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; không đáp ứng đầy đủ hoặc không thực hiện đúng các nội dung quy định trong Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; 

- Giấy phép cấp không đúng thẩm quyền.

 Căn cứ pháp lý:

- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 20/6/2017;

- Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ;

- Thông tư số 13/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ Công Thương Quy định về quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp;

- Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh Hà Nam về ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Tin liên quan