Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Pháp luật quy định như thế nào trong trường hợp làm thêm giờ và làm thêm vào ngày nghỉ (thứ 7, chủ nhật) ?

Giải đáp pháp luật Hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp  
Pháp luật quy định như thế nào trong trường hợp làm thêm giờ và làm thêm vào ngày nghỉ (thứ 7, chủ nhật) ?
Thời gian gần đây, do khối lượng công việc quá lớn nên Dũng được người sử dụng lao động yêu cầu làm thêm giờ và làm thêm cả vào ngày nghỉ (thứ 7, chủ nhật). Tuy nhiên, đến lúc trả lương, Dũng chỉ nhận được mức tiền lương như bình thường. Khi Dũng thắc mắc thì người sử dụng lao động trả lời rằng: Việc làm thêm giờ là yêu cầu bắt buộc của công việc nên không phải trả lương. Xin hỏi, điều đó đúng hay sai? Pháp luật quy định như thế nào trong trường hợp này?

Trả lời: (Câu trả lời mang tính chất tham khảo)

Việc yêu cầu người lao động làm thêm giờ mà không trả tiền làm thêm là sai.

Theo Điều 97 Bộ luật lao động năm 2012 thì người lao động khi làm thêm giờ sẽ được trả tiền làm thêm. Tiền lương làm thêm được trả theo nguyên tắc sau:

Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Trong trường hợp nêu trên, người sử dụng lao động phải căn cứ vào số ngày làm thêm và mức tiền lương của Dũng để xác định và trả cho Dũng tiền lương làm thêm theo quy định.

Tin liên quan