Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công ty của tôi muốn thuê người chưa thành niên làm một số công việc. Vậy pháp luật quy định như thế nào về thời giờ ...

Giải đáp pháp luật Hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp  
Công ty của tôi muốn thuê người chưa thành niên làm một số công việc. Vậy pháp luật quy định như thế nào về thời giờ làm việc của người chưa thành niên?

Trả lời: (Câu trả lời mang tính chất tham khảo)

Theo quy định của Điều 163 Bộ luật Lao động năm 2012, thời giờ làm việc của người chưa thành niên được quy định như sau:

- Thời giờ làm việc của người lao động chưa thành niên từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi không được quá 08 giờ trong 01 ngày và 40 giờ trong 01 tuần.

- Thời giờ làm việc của người dưới 15 tuổi không được quá 04 giờ trong 01 ngày và 20 giờ trong 01 tuần và không được sử dụng làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm.

- Người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm trong một số nghề và công việc theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tin liên quan