Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Xã Tiến Thắng, huyện Lý Nhân

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Xã Tiến Thắng, huyện Lý Nhân
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 05/TB-TTĐG
​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 05 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại Xã Tiến Thắng, huyện Lý Nhân

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; địa chỉ: Tầng 3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, Phường Lê Hồng Phong, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lý Nhân; địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, TT. Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: Quyền sử dụng đất gồm 01 lô tại xã Tiến Thắng, cụ thể như sau:

Vị trí 1, đường Quốc lộ 38B:

- Lô LK-01giá khởi điểm: 2.000.000 đồng/m².

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ; xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không thuộc đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật đấu giá tài sản, có nhu cầu đến UBND xã Tiến Thắng  hoặc Trung tâm  DVĐGTS tỉnh Hà Nam để mua hồ sơ, liên hệ xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá.

 Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 05/01/2021 đến hết 17h00 ngày 26/01/2021.

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 20/01/2021 đến hết ngày 21/01/2021 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với UBND xã Tiến Thắng để được hướng dẫn.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:100.000 đ/1 lô.(Một trăm nghìn đồng).

5. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

- Số tiền đặt trước: 20.000.000đ/1lô (Hai mươi triệu đồng);

- Người tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước từ 7h30’ ngày 26/01/2021 đến 16h30 ngày 28/01/2021 như sau:

+ Gửi vào tài khoản số: 7701100201007 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (Chi nhánh Hà Nam), hoặc thỏa thuận với Trung tâm DVĐGTS việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

+ Trong trường hợp không thể giao dịch được với Ngân hàng, người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trong thời gian từ  7h30 đến 11h00 ngày 28/01/2021 tại điểm thu được tổ chức tại UBND xã Tiến Thắng.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá

- Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: 08h00' ngày 29/01/2021 (Thứ sáu),

- Địa điểm: Tại hội trường UBND xã Tiến Thắng,

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.         

Nơi nhận:
- Cổng TT-ĐT quốc gia về ĐGTS;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Trung tâm QC - DV PTTH Hà Nam;
- Phòng TN-MT huyện Lý Nhân
- UBND xã Tiến Thắng;
- Đài phát thanh xã Tiến Thắng;
- Niêm yết tại trụ sở xã Tiến Thắng; TTDVĐGTS;
- Lưu: TTĐG.
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành