Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 93/TB-TTĐG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 19 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; Địa chỉ: Tầng 3- Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duy Tiên; Địa chỉ: số 24, đường Lý Nhân Tông, phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm:

- Tài sản đấu giá: 01 (Một) xe ô tô màu trắng nhãn hiệu Mitsubishi, số loại ATTRAGE gắn biển kiểm soát 90A-208.66; số khung MMBSTA13APH005044; Số máy 3A92ULH7684; 05 chỗ ngồi, sản xuất năm 2023 tại Thái Lan, đăng kí lần đầu 19 tháng 01 năm 2023; xe đã qua sử dụng.

(Thông tin chi tiết về tài sản thể hiện theo nội dung hồ sơ của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Duy Tiên và Chứng thư thẩm định giá số 02428662-PD/CTTĐG ngày 26/03/2024 của Công ty Cổ phần Giám định và Thẩm định giá Phương Đông).

- Giá khởi điểm của tài sản: 344.000.000 đồng  (Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi bốn triệu đồng).

Giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí. Người trúng đấu giá phải nộp các khoản thuế, các loại phí, lệ phí khác theo quy định của pháp luật khi đề nghị sang tên người trúng đấu giá.

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước khi tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, không thuộc đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản, có nhu cầu liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trong giờ hành chính để mua hồ sơ, xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá,

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: từ ngày 19/04/2024 đến hết 16h00’ ngày 10/05/2024,

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 06/05/2024 đến hết ngày 07/05/2024 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DVĐGTS để được hướng dẫn,

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/1 hồ sơ (Hai trăm nghìn đồng),

5. Tiền đặt trước tham gia đấu giá:

* Số tiền đặt trước: 68.000.000 đồng (Sáu mươi tám triệu đồng);

* Người đã đăng ký tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước cụ thể như sau:

Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản: 

+ Thời gian chuyển khoản: Trong thời gian từ 7h30’ ngày 08/05/2024 cho đến trước 16h30’ ngày 10/05/2024.

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam.

+ Số tài khoản: 2229899899999 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Hà Nam.

+ Nội dung chuyển khoản: (Họ tên, CCCD người đăng ký tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước đấu giá xe ô tô của Chi cục THADS thị xã Duy Tiên.

Lưu ý: Yêu cầu người đăng ký tham gia đấu giá phải có tiền đặt trước trong tài khoản của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trước 16h30’ ngày 10/05/2024.

- Bảo lãnh ngân hàng: Người đã đăng ký tham gia đấu giá có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Dự kiến tổ chức đấu giá: 14h00' ngày 13/05/2024 (thứ hai),

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường tầng 5- Sở Tư pháp Hà Nam.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức trả giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá.    

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.  

​Nơi nhận:
- Cổng thông tin ĐTQG về ĐGTS;
- Trung tâm QC- DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Chi Cục THADS thị xã Duy Tiên;
- Niêm yết tại trụ sở TTĐG; Chi Cục THADS thị xã Duy Tiên.
- Lưu: TTĐG.
GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Xuân Chiến