Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Giải đáp pháp luật Hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp  
10/08/2020
Công ty tôi có 1 trường hợp nhân viên mới có bầu, do sức khỏe yếu nên bác sỹ có chỉ định hạn chế đi lại. Nhân viên đó xin nghỉ dài hạn. Tuy nhiên, nhân viên này vẫn làm việc online ở nhà. Như thế, công ty cần đáp ứng những gì để đảm bảo quyền lợi cho người lao động? Và việc người lao động nghỉ dài như thế có vi phạm gì không?
05/08/2020
Hiện nay tôi đang mang thai tháng thứ 7 nhưng công ty vẫn bố trí tôi làm việc theo ca từ 14h30 đến 22h30. Tôi muốn hỏi như vậy công ty tôi có vi phạm luật lao động với phụ nữ mang thai không? Tôi có quyền được đòi hỏi làm giờ hành chính không?
31/07/2020
Tôi phụ trách nhân sự của một ngân hàng (ngân hàng thành lập dưới hình thức công ty cổ phần). Chúng tôi có nhiều chi nhánh ở nhiều địa điểm và chúng tôi hiện đang sử dụng người lao động cao tuổi vào một số vị trí như bảo vệ, lao công, tạp vụ. Vì người lao động cao tuổi có thể là những người đã nghỉ hưu nên chúng tôi muốn hỏi những vấn đề khi giao việc cho họ và bố trí thời gian họ làm việc không ?
27/07/2020
Thực tế hiện nay doanh nghiệp tôi đang làm, đến ngày 05 hoặc đến ngày 10 của tháng sau mới trả lương của tháng trước làm thế nào để doanh nghiệp trả lương trong tháng?
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page