Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động tại Huyện Bình Lục

Tin tức - Sự kiện  
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động tại Huyện Bình Lục


Ngày 17 tháng 5 năm 2020, Liên đoàn Lao động huyện Bình Lục đã phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam tại Nhà Văn hóa huyện với khoảng 100 lượt người tham dự.

Tại hội nghị, người lao động đã được nghe Báo cáo viên pháp luật của Sở Tư pháp tuyên truyền, phổ biến các quy định cơ bản về an toàn, vệ sinh lao động liên quan trực tiếp tới người lao động, như: Quyền và nghĩa vụ về an toàn, vệ sinh lao động của người lao động; chế độ bảo hiểm tai nạn lao động; chế độ bảo hộ lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động…. Thông qua đó, giúp người lao động nắm rõ hơn các quy định, chính sách về an toàn, vệ sinh lao động để bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong quá trình lao động, sản xuất.


Đây cũng là một trong số nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2020 với chủ đề “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc” của Liên đoàn Lao động huyện Bình Lục./.