Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư liên tịch số 03/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC quy định về phối hợp thông báo hoặc gửi, cung cấp thông tin, tà...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư liên tịch  
Thông tư liên tịch số 03/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC quy định về phối hợp thông báo hoặc gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội

* Cơ quan ban hành: Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao

* Ngày ban hành: 12/5/2023

* Ngày có hiệu lực: 01/7/2023

* Nội dung chính:

Thông tư liên tịch 03/2023/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC về phối hợp thông báo hoặc gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội. Theo đó, những tài liệu liên quan đến người phạm tội mà Tòa án nhân dân thông báo hoặc gửi về Cơ quan Công an gồm:

- Bản án hình sự sơ thẩm có hiệu lực pháp luật;

- Bản án hình sự phúc thẩm;

- Quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can, bị cáo do Tòa án ban hành;

- Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm;

- Quyết định giám đốc thẩm, quyết định tái thẩm;

- Quyết định tổng hợp hình phạt;

- Quyết định đình chỉ thi hành án;

- Quyết định về việc xét đơn xin ân giảm hình phạt tử hình của Chủ tịch nước;

- Biên bản thi hành án tử hình.

Những thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội mà Viện kiểm sát thông báo hoặc gửi về Cơ quan Công an gồm:

- Quyết định khởi tố bị can, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can, quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can do Viện kiểm sát ban hành.

- Quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can do Viện kiểm sát nhân dân ban hành.

- Với những vụ án do bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan, Kiểm lâm, Kiểm ngư khởi tố, điều tra và kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát có thẩm quyền đề nghị truy tố theo quy định thì Viện kiểm sát thông báo hoặc gửi những thông tin, tài liệu sau đây về Cơ quan Hồ sơ nghiệp vụ cùng cấp:

+ Quyết định khởi tố bị can, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can, quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can.

+ Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can, quyết định đình chỉ điều tra bị can.

+ Quyết định truy nã; quyết định đình nã.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan tham mưu:  Công an tỉnh, TAND tỉnh, VKSND tỉnh

Tin liên quan