Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư liên tịch số 01/2023/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC quy định việc phối hợp trong thực hiện một số quy định của ...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư liên tịch  
Thông tư liên tịch số 01/2023/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC quy định việc phối hợp trong thực hiện một số quy định của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án hình sự tại cộng đồng

* Cơ quan ban hành: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao

* Ngày ban hành: 18/01/2023

* Ngày có hiệu lực: 10/3/2023

* Nội dung chính:

Thông tư liên tịch 01/2023/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC quy định việc phối hợp trong thực hiện quy định của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án hình sự tại cộng đồng. Theo đó, có một số quy định đáng chú ý như sau:

(1) Xác định thời điểm bắt đầu chấp hành án

- Thời điểm bắt đầu chấp hành án treo thực hiện theo Điều 5 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP và Khoản 4 Điều 1 Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP .

- Thời điểm bắt đầu chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ tính từ ngày CQTHAHS (CQTHAHS) Công an cấp huyện, CQTHAHS cấp quân khu nhận được quyết định thi hành án.

- Thời điểm bắt đầu chấp hành án phạt cấm cư trú, quản chế tính từ ngày chấp hành xong án phạt tù.

- Thời điểm bắt đầu chấp hành án phạt tước một số quyền công dân tính từ ngày chấp hành xong hình phạt tù hoặc từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật trong trường hợp người bị kết án được hưởng án treo.

- Thời điểm bắt đầu chấp hành án phạt cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định tính từ ngày chấp hành xong hình phạt tù hoặc từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật nếu hình phạt chính là cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ hoặc trong trường hợp người bị kết án được hưởng án treo.

(2) Thi hành án trong trường hợp người chấp hành án đồng thời phải chấp hành nhiều loại án phạt khác nhau

- Trường hợp người chấp hành án đồng thời phải chấp hành nhiều loại án phạt khác nhau thì tổ chức thi hành đối với từng án phạt riêng.

- Người được hưởng án treo đồng thời phải chấp hành án phạt tù thì UBND cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục người được hưởng án treo thông báo cho trại giam, trại tạm giam, CQTHAHS Công an cấp huyện, CQTHAHS cấp quân khu nơi đang quản lý người chấp hành án biết.

Trường hợp hết thời gian thử thách mà chưa chấp hành xong án phạt tù thì CQTHAHS Công an cấp huyện, CQTHAHS cấp quân khu cấp giấy chứng nhận chấp hành xong thời gian thử thách, gửi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.

Trường hợp chấp hành xong án phạt tù mà chưa hết thời gian thử thách thì trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày chấp hành xong án phạt tù thì CQTHAHS Công an cấp huyện, CQTHAHS cấp quân khu phải triệu tập người được hưởng án treo để thực hiện cam kết việc chấp hành án và thực hiện các thủ tục thi hành án theo quy định.

- Người được tha tù trước thời hạn có điều kiện có hình phạt bổ sung là cấm cư trú, quản chế, tước một số quyền công dân, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì ngay sau khi chấp hành xong thời gian thử thách, CQTHAHS Công an cấp huyện tổ chức thi hành án phạt cấm cư trú, quản chế, tước một số quyền công dân, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

 - Trách nhiệm khác: Không

 - Cơ quan tham mưu:  Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, TAND tỉnh, VKSND tỉnh

Tin liên quan