Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo thay đổi lịch tiếp nhận hồ sơ đăng ký và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Kim Bình

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
Thông báo thay đổi lịch tiếp nhận hồ sơ đăng ký và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Kim Bình
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 469/TB-TTĐG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 03 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Về việc thay đổi lịch tiếp nhận hồ sơ đăng ký và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Kim Bình

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; Địa chỉ: Tầng 3 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Người có tài sản: Tài sản thuộc sở hữu của cá nhân tự nguyện lựa chọn bán thông qua đấu giá

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm:

Tài sản đấu giá:Quyền sử dụng đất bao gồm 04 đất ở cụ thể như sau:

* Tài sản 01: Thửa đất số: 171; Tờ bản đồ PL9; Diện tích: 132,1 m2

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DG 287283 do  Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý cấp ngày 28/07/2022

- Giá khởi điểm: 8.700.000 đồng/m²

* Tài sản 02: Thửa đất số: 172; Tờ bản đồ PL9; Diện tích: 135,3 m2

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DG 287284 do  Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý cấp ngày 28/07/2022

- Giá khởi điểm: 8.700.000 đồng/m²

* Tài sản 03: Thửa đất số: 173; Tờ bản đồ PL9; Diện tích: 135,5 m2

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DG 287285 do  Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý cấp ngày 28/07/2022

- Giá khởi điểm: 8.700.000 đồng/m²

* Tài sản 04: Thửa đất số: 176; Tờ bản đồ PL9; Diện tích: 250 m2

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số DG 287288 do  Ủy ban nhân dân thành phố Phủ Lý cấp ngày 28/07/2022

- Giá khởi điểm: 5.000.000 đồng/m²

Cả 04 lô đất trên đều có cùng thông tin về địa chỉ: Thôn Kim Thượng, xã Kim Bình, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam; Mục đích sử dụng: đất ở nông thôn; Thời hạn sử dụng: lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

+ Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản đang thế chấp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần công thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nam, được xử lý trước hạn.

Người trúng đấu giá tự thực hiện thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất; chịu phí, thù lao công chứng hợp đồng mua bán tài sản và các chi phí liên quan theo quy định của pháp luật.

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước khi tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản, có nhu cầu liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trong giờ hành chính để mua hồ sơ, xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá,

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Đến hết 16h00’ ngày 16/01/2024,

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 17/01/2024 đến hết 16h30' ngày 18/01/2024. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DVĐGTS để được hướng dẫn,

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/1 (Hai trăm nghìn đồng),

5. Tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Số tiền đặt trước: 150.000.000 đồng (Một trăm năm mươi triệu đồng)

- Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước từ 07h30’ ngày 16/01/2024 đến 16h30’ngày 18/01/2024 như sau:

Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản: 

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam

+ Số tài khoản: 2229899899999 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội- CN Hà Nam

+ Nội dung chuyển khoản: Họ tên, CMND người đăng ký tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước đấu giá QSDĐ tại xã Kim Bình

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Dự kiến tổ chức đấu giá: 07h30' ngày 19/01/2024 (thứ năm),

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường tầng 5- Sở Tư Pháp Hà Nam.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trả giá trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá. 

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.  

Nơi nhận:
- Cổng TT-ĐT quốc gia về ĐGTS
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Niêm yết tại trụ sở TTĐG; UBND xã Kim Bình và nơi có tài sản;
- Lưu: TTĐG.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành