Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 15/TB-TTĐG
​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 19 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; địa chỉ: Tầng 3, Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Công an Tp Phủ Lý; Địa chỉ: phố Yết Kiêu, P. Trần Hưng Đạo, Tp. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm: 

- Tài sản đấu giá là 52 xe mô tô các loại đã qua sử dụng.

Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước. (Có danh sách kèm theo)

Giá khởi điểm: 68.532.000 đồng (Sáu mươi tám triệu, năm trăm ba mươi hai nghìn đồng)

4. Thời gian và địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản; đăng ký tham gia đấu giá, nhận phiếu trả giá: Người tham gia đấu giá đủ điều kiện theo quy định, không thuộc trường hợp được quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản, có nhu cầu mua tài đến Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trong giờ hành chính để tham khảo, mua hồ sơ và thực hiện đăng ký tham gia đấu giá, nhận phiếu trả giá.

4.1. Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 19/01/2024 đến hết 16h00’ ngày 02/02/2024.

Tiền mua hồ sơ đấu giá: 100.000 đồng/1hồ sơ (Một trăm nghìn đồng/01 bộ hồ sơ).

4.2. Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 29/01/2024 đến hết ngày 30/01/2024 trong giờ hành chính, khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DVĐGTS để được hướng dẫn.

5. Nộp tiền đặt trước đấu giá:

* Số tiền đặt trước: 10.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu đồng);

- Người đã đăng ký tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước cụ thể như sau:

Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản: 

+ Thời gian chuyển khoản: Trong giờ hành chính từ ngày 31/01/2024 đến 16h30’ ngày 02/02/2024

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam.

+ Số tài khoản: 2229899899999 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội- CN Hà Nam.

+ Nội dung chuyển khoản: (Họ tên, tham gia đấu giá tài sản lô xe máy của CA Phủ Lý)

- Nộp tiền mặt trực tiếp: Người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam trong thời gian từ 7h30' đến hết 11h00' ngày 02/02/2024.

Bảo lãnh ngân hàng:  Người đã đăng ký tham gia đấu giá có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.   

6. Thời gian nộp phiếu trả giá:

Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam trong giờ hành chính từ ngày 19/01/2024 đến trước 08h00’ ngày 05/02/2024.

Lưu ý:

+ Trường hợp người tham gia đấu giá nộp phiếu trả giá theo đường bưu chính: Thời gian nhận phiếu trả giá được tính tại thời điểm Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam nhận bàn giao bưu phẩm từ bưu chính, không tính tại thời điểm gửi. Những phiếu được gửi đến sau thời hạn nộp phiếu sẽ coi như không hợp lệ và không được chấp nhận.

+ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam khuyến cáo người tham gia đấu giá nên đến nộp phiếu trả giá trực tiếp tại Trung tâm, tránh nộp qua dịch vụ bưu chính để đảm bảo thời hạn, quyền lợi của người tham gia đấu giá.

7. Hình thức, phương thức đấu giá; thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá:

- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

- Thời gian dự kiến: 14h00’ ngày 05/02/2024 (thứ hai).

- Địa điểm: Hội trường tầng 5 - Sở Tư pháp Hà Nam.

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ theo địa chỉ: Trung tâm DVĐGTS - tầng 3 Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam để được hướng dẫn.
Số điện thoại: 02263.845.968.
Nơi nhận:
- Cổng TTĐT quốc gia về ĐGTS;
- Trung tâm QC- PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Công an thành phố Phủ Lý
- Niêm yết tại Công an thành phố Phủ Lý
- Lưu: TTĐG.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành