Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN KÊ BIÊN THI HÀNH ÁN

Tin tức - Sự kiện Thông báo bán đấu giá tài sản  
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN KÊ BIÊN THI HÀNH ÁN
​SỞ TƯ PHÁP HÀ NAM
TRUNG TÂM DVĐGTS
 
Số: 71/TB-TTĐG
​CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nam, ngày 20 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN KÊ BIÊN THI HÀNH ÁN

 

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam; Địa chỉ: Tầng 3- Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, đường Lê Chân, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

2. Tên, địa chỉ tổ chức có tài sản: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Liêm; Địa chỉ: Km5, Cầu Gừng, xã Thanh Hà, huyện thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

3. Tài sản đấu giá; giá khởi điểm:

* Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất mang tên hộ Ông Vũ Thừa Kiểm và bà Nguyễn Thị Bích bao gồm:

    - Thửa đất số 34, tờ bản đồ số PL11, diện tích sử dụng riêng 1044m², trong đó đất ONT: 388m² thời hạn sử dụng lâu dài, CLN: 252m² thời hạn sử dụng đến 12/2043, BHK: 180m² thời hạn sử dụng đến 12/2063, NTS: 224m² thời hạn sử dụng đến 12/2063 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BD 509217 do UBND huyện Thanh Liêm cấp ngày 06/7/2011; số vào sổ cấp GCN: CH 02535; địa chỉ: thôn Sọng Hạ (nay là thôn Sọng Nội Lẻ), xã Liêm Sơn, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

- Tài sản gắn liền với đất:

+ 03 nhà mái tôn: nhà 1 phía Bắc giáp nhà 02 tầng có diện tích 35m²; nhà 2 phía Đông nhà mái bằng có diện tích 28m²; nhà 3 ở phía Nam nhà mái bằng có diện tích 92m².

+ 01 nhà 2 tầng: Tầng 01 gồm 01 phòng khách khoảng 35m²; 01 phòng ăn khoảng 20m²; 01 phòng ngủ khoảng 10m²; 01 nhà vệ sinh khoảng 4 đến 5m².

Tầng 02 gồm có 01 phòng thờ khoảng 15m²;  02 phòng ngủ; 01 nhà vệ sinh; 01 sân phơi.

+ 01 nhà 1 tầng: gồm 01 phòng khách kiêm phòng thờ; 02 phòng ngủ; 01 bếp; 01 nhà vệ sinh (tổng 80m²).

(Thông tin chi tiết về tài sản thể hiện theo nội dung hồ sơ thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh LiêmChứng thư thẩm định giá của Công ty Cổ phần giám định và thẩm định giá Phương Đông).

* Giá khởi điểm của tài sản: 6.374.105.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, ba trăm bảy mươi tư triệu, một trăm linh năm nghìn đồng). Trong đó:

Giá trị quyền sử dụng đất: 5.166.688.735 đồng (Năm tỷ, một trăm sáu mươi sáu triệu, sáu trăm tám mươi tám nghìn, bảy trăm ba mươi lăm đồng);

Giá trị tài sản gắn liền với đất: 1.180.415.800 đồng (Một tỷ, một trăm tám mươi triệu, bốn trăm mười lăm nghìn, tám trăm đồng).

Người trúng đấu giá phải nộp các khoản thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng tài sản đấu giá nêu trên kể từ thời điểm trúng đấu giá theo quy định của pháp luật.

Trước khi mở cuộc đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản (theo Khoản 5, Điều 101, Luật Thi hành án dân sự năm 2008).

4. Thời gian, địa điểm mua hồ sơ, xem tài sản và đăng ký tham gia đấu giá, tiền đặt trước khi tham gia đấu giá:

Khách hàng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, Luật Đất đai và các quy định pháp luật khác có liên quan; không thuộc đối tượng được quy định tại Khoản 4, Điều 38, Luật Đấu giá Tài sản, có nhu cầu liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trong giờ hành chính để mua hồ sơ, xem tài sản và thực hiện việc đăng ký tham gia đấu giá,

Thời gian bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày 20/03/2023 đến hết 17h00’ ngày 10/04/2023,

Tổ chức xem tài sản: Từ ngày 04/04/2023 đến hết ngày 05/04/2023 trong giờ hành chính. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ với Trung tâm DVĐGTS để được hướng dẫn,

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/1 hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng),

5. Tiền đặt trước tham gia đấu giá:

* Số tiền đặt trước: 800.000.000 đồng (Tám trăm triệu đồng);

* Người đã đăng ký tham gia đấu giá lựa chọn một trong các hình thức nộp tiền đặt trước cụ thể như sau:

Nộp tiền qua hình thức chuyển khoản: 

+ Thời gian chuyển khoản: Trong giờ hành chính các ngày 10; 11/04/2023 và cho đến trước 16h30’ ngày 12/04/2023.

+ Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam.

+ Số tài khoản: 2229899899999 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Hà Nam.

+ Nội dung chuyển khoản: (Họ tên, CMND người đăng ký tham gia đấu giá) nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản kê biên thi hành án của Chi cục THADS huyện Thanh Liêm.

Lưu ý: Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ là hồ sơ có tiền đặt trước trong tài khoản của Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam trước 16h30’ ngày 12/04/2023.

- Bảo lãnh ngân hàng: Người đã đăng ký tham gia đấu giá có thể thỏa thuận với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam việc thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

- Dự kiến tổ chức đấu giá: 13h30' ngày 13/04/2023 (thứ năm),

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Hội trường tầng 5 - Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá tài sản bằng hình thức bỏ phiếu trả giá trực tiếp tại cuộc đấu giá một hoặc nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá áp dụng trong trường hợp đấu giá nhiều vòng được công bố cụ thể tại thời điểm tổ chức cuộc đấu giá

Để biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ với Trung tâm DVĐGTS tỉnh Hà Nam.

Số điện thoại: 02263.845.968.  

Nơi nhận:
- Cổng thông tin điện tử quốc gia về ĐGTS;
- Trung tâm QC- DV PTTH Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam;
- Chi cục THADS huyện Thanh Liêm;
- Niêm yết tại trụ sở TTĐG; Chi cục THADS huyện Thanh Liêm và nơi có tài sản;
- Lưu: TTĐG.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
Đào Văn Thành