Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 20/2023/TT-BKHCN quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công ...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 20/2023/TT-BKHCN quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước

* Cơ quan ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ.

* Ngày ban hành: 12/10/2023

* Ngày có hiệu lực: 27/11/2023

* Văn bản được thay thế: Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ

* Nội dung chính

Tổ chức thuộc 5 trường hợp không đủ điều kiện đăng ký tham gia tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ

1. Tổ chức thuộc một trong 05 trường hợp không đủ điều kiện đăng ký tham gia tuyển chọn chủ trì nhiệm vụ gồm:

Tại thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn chưa hoàn thành việc đăng ký, giao nộp, lưu giữ các kết quả thực hiện nhiệm vụ cấp quốc gia khác theo quy định hiện hành;

Tại thời điểm hết hạn hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn chưa hoàn trả đầy đủ kinh phí thu hồi theo hợp đồng thực hiện các nhiệm vụ đã ký;

Có sai phạm dẫn đến bị đình chỉ thực hiện nhiệm vụ khác thì không được đăng ký tham gia tuyển chọn trong thời gian 01 năm kể từ khi có quyết định đình chỉ của cơ quan có thẩm quyền;…

2. Kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn, trong thời hạn 07 ngày làm việc, đơn vị quản lý chuyên môn có trách nhiệm phối hợp với đơn vị quản lý kinh phí mở, kiểm tra hiện trạng của hồ sơ; rà soát, kiểm tra các thông tin liên quan.

3. Trong quá trình tuyển chọn, Bộ Khoa học và Công nghệ hủy kết quả tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ trong các trường hợp sau:

Có sự trùng lắp về kinh phí thực hiện nhiệm vụ từ các nguồn khác của ngân sách Nhà nước;

Tổ chức chủ trì và chủ nhiệm nhiệm vụ có hành vi giả mạo, gian lận hoặc khai báo, cam kết không trung thực trong hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ;…

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: không quy định trực tiếp

- Trách nhiệm thi hành: không quy định trực tiếp.

- Cơ quan tham mưu: Sở Khoa học và Công nghệ./.

Tin liên quan