Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 13/2024/TT-BQP sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư 13/2024/TT-BQP sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính.

* Ngày ban hành: 18/03/2024

* Ngày có hiệu lực: 02/05/2024

* Văn bản bị sửa đổi, bổ sung:

 Thông tư 95/2016/TT-BQP ngày 28/06/2016 hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ theo quy định tại Nghị định số 27/2016/NĐ-CP.

Thông tư 202/2013/TT-BQP ngày 07/11/2013 hướng dẫn về trình tự, thủ tục xác nhận; tổ chức thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm của Bộ Quốc phòng

* Nội dung chính:

Sửa đổi hồ sơ xác nhận bệnh binh với quân nhân đã xuất ngũ bị bệnh cũ tái phát dẫn đến tâm thần

Theo đó, hồ sơ xác nhận bệnh binh đối với quân nhân đã xuất ngũ bị bệnh cũ tái phát dẫn đến tâm thần theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 33 Nghị định 31/2013/NĐ-CP được quy định như sau:

Hồ sơ: 01 bộ (lưu tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi quản lý và thực hiện chế độ), gồm:

- Đơn đề nghị của đối tượng (Mẫu BB2/2024) hoặc đơn đề nghị của đại diện thân nhân đối tượng (Mẫu BB3/2024);

- Giấy chứng nhận bị bệnh (theo Mẫu số 36 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 131/2021/NĐ-CP );

- Giấy tờ làm căn cứ cấp giấy chứng nhận bị bệnh;

- Bản sao có chứng thực quyết định phục viên, xuất ngũ hoặc bản chính giấy xác nhận về thời gian phục vụ trong Quân đội của Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện;

- Biên bản đề nghị xác nhận bệnh binh (Mẫu BB1/2024);

- Công văn đề nghị của Cục trưởng Cục Chính trị hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng (nơi không có Cục Chính trị), ký công văn đề nghị xác nhận chế độ ưu đãi người có công với cách mạng cho đối tượng thuộc quyền quản lý;

- Phiếu thẩm định của Cục Chính sách/Tổng cục Chính trị (Mẫu số 91 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 131/2021/NĐ-CP );

- Biên bản giám định y khoa (Mẫu số 78 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 131/2021/NĐ-CP)

So với Thông tư 202/2013/TT-BQP thì Thông tư 13/2024/TT-BQP đã giảm chỉ còn 01 bộ hồ sơ lưu tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội thay vì là 04 bộ hồ sơ được lưu tại đơn vị cấp giấy chứng nhận bệnh tật; đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; Hội đồng Giám định y khoa; Sở Lao động Thương binh và Xã hội như trước đây.

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không

- Trách nhiệm thi hành: Không

Tin liên quan