Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo

Chi tiết Góp ý văn bản dự thảo  
Tên văn bản dự thảo Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 22/8/2013.
Ngày hết hạn 13/05/2018
Trích yếu nội dung Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 22/8/2013 của UBND tỉnh Hà Nam quy định về quản lý, sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
Tệp đính kèm
Danh sách ý kiến đã đóng góp  
Không có dữ liệu.