Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền pháp luật về đất đai, hoà giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý cho cán bộ và nhân dân xã Hưng Công

Tin tức - Sự kiện  
Tuyên truyền pháp luật về đất đai, hoà giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý cho cán bộ và nhân dân xã Hưng Công


Sáng ngày 23/04/2022, Phòng Tư pháp huyện Bình Lục đã phối hợp với UBND xã Hưng Công tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật về đất đai, hoà giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý cho cán bộ và nhân dân xã Hưng Công.

Tại Hội nghị, Báo cáo viên pháp luật của Sở Tư pháp đã phổ biến những nội dung cơ bảncủa Luật Đất đai năm 2013, như: những quy định về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất... Qua đó, giúp các đại biểu về dự Hội nghị nắm được cụ thể các quy định về đất đai. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp cũng nhấn mạnh ý nghĩa của công tác hoà giải ở cơ sở, những lưu ý trong quá trình tổ chức hoà giải nhằm nâng cao chất lượng hoạt động hoà giải tại cơ sở, giảm thiểu mâu thuẫn, tranh chấp của người dân, ổn định đời sống nhân dân.

Trong thời gian tới, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục phối hợp với phòng Tư pháp huyện Bình Lục đẩy mạnh các hoạt động PBGDPL và trợ giúp pháp lý về cơ sở để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến luật pháp của người dân tại địa phương, bảo đảm nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, nhân dân.