Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 766/2022/QĐ-CTN về đặc xá năm 2022

Tuyên truyền phổ biến Giới thiệu văn bản mới  
Quyết định số 766/2022/QĐ-CTN về đặc xá năm 2022

* Cơ quan ban hành: Chủ tịch nước

* Ngày ban hành: 01/7/2022

* Ngày có hiệu lực: 01/7/2022

* Nội dung chính:

Chủ tịch nước vừa ban hành Quyết định 766/2022/QĐ-CTN về đặc xá năm 2022, trong đó, quy định điều kiện đặc xá cho người được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù. Cụ thể, người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được đề nghị đặc xá vào dịp Quốc khánh 02/9/2022 phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt và được xếp loại chấp hành án phạt tù khá hoặc tốt theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự trong thời gian chấp hành án phạt tù trước khi có quyết định tạm đình chỉ;

- Đã có thời gian chấp hành án phạt tù quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 Quyết định 766/2022/QĐ-CTN;

- Các điều kiện quy định tại các điểm c, d, đ, e và g khoản 1 Điều 3 Quyết định 766/2022/QĐ-CTN ;

- Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật trong thời gian được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

Đồng thời, tại Hướng dẫn 73/HD-HĐTVĐX ngày 04/7/20222 quy định hồ sơ đề nghị đặc xá cho trường hợp nêu trên như sau:

- Hồ sơ đề nghị đặc xá bao gồm các văn bản, tài liệu quy định tại Điều 5 Nghị định 52/2019/NĐ-CP .

- Người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt và được xếp loại chấp hành án phạt tù khá hoặc tốt theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự thì hồ sơ phải có 1 trong 2 loại đơn:

+ Đơn của gia đình phạm nhân;

+ Đơn của người đang được tạm đình chỉ.

Trong đơn trình bày hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn và bản thân người đang được tạm đình chỉ là lao động duy nhất trong gia.

Đơn phải được UBND cấp xã nơi gia đình phạm nhân, gia đình người đang được tạm đình chỉ cư trú xác nhận là đúng.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không​


Tin liên quan