Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Mẫu mới cờ hiệu, phù hiệu của Bộ đội Biên phòng từ 6/1/2024

Tin tức - Sự kiện  
Mẫu mới cờ hiệu, phù hiệu của Bộ đội Biên phòng từ 6/1/2024
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư số 88/2023/TT-BQP quy định màu sắc, cờ hiệu, phù hiệu, tín hiệu của tàu thuyền, máy bay, xe - máy và phương tiện khác của Bộ đội Biên phòng.

Cờ hiệu của Bộ đội Biên phòng

Cờ hiệu của Bộ đội Biên phòng là dấu hiệu nhận biết của phương tiện do cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng sử dụng khi thực hiện nhiệm vụ.

Cờ hiệu của Bộ đội Biên phòng gồm Cờ tuần tra Biên phòng và Cờ hỏa tốc.

Cờ tuần tra Biên phòng được làm bằng vải Polyester, hình tam giác vuông nền màu xanh lá cây, có tua màu vàng ở cạnh góc vuông dài và cạnh huyền; hình quốc huy ở giữa phía trên hai hàng chữ “TUẦN TRA BIÊN PHÒNG” và “BORDER PATROL” màu vàng, kiểu chữ in hoa, phông tiếng Việt “VnHelvetlnsH”; kích thước cụ thể cho từng loại phương tiện như sau:

Cờ hỏa tốc: Được làm bằng vải Polyester, hình tam giác cân, nền màu xanh lá cây, cạnh dài 37 cm, cạnh đáy 23 cm; có tua màu vàng 02 cm ở hai cạnh bên tam giác cân; ở giữa thêu hình Quốc huy, đường kính 09 cm, trên mũi tên màu vàng dài 20 cm hướng vào cạnh đáy tam giác. Cờ được treo trên cột cao 50 cm phía trước, bên trái theo chiều tiến của phương tiện và chỉ được dùng trong trường hợp làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định của pháp luật và Bộ Quốc phòng.

Phù hiệu của Bộ đội Biên phòng

Phù hiệu của Bộ đội Biên phòng là dấu hiệu nhận biết được sơn, dán, kẻ, vẽ lên tàu thuyền, máy bay, xe - máy và phương tiện khác của Bộ đội Biên phòng.

Phù hiệu: Hình khiên trên nền xanh lá cây, chiều ngang bằng 2/3 chiều cao, ngoài viền đỏ, trong viền vàng; phía trên có hình ngôi sao năm cánh màu vàng, ngay dưới ngôi sao là hai dòng chữ “BIÊN PHÒNG VIỆT NAM” và “VIETNAM BORDER GUARD”, kiểu chữ in hoa, phông tiếng Việt “VnHelvetlnsH” màu vàng; ở giữa có hình tròn nhỏ viền đỏ; bên trong là hình chiến sĩ Biên phòng cưỡi ngựa, phía dưới là ba rãnh hình cánh sóng; dưới phù hiệu có hình bông lúa, ở giữa phía dưới hai bông lúa có hình nửa bánh răng màu vàng; chiều cao hình khiên cao bằng 2/5 chiều cao của vị trí sơn, dán trên phương tiện.

Cách bố trí phù hiệu trên từng loại phương tiện

Đối với tàu thuyền, máy bay: Sơn cách chữ “BIÊN PHÒNG VIỆT NAM - VIETNAM BORDER GUARD” 30 cm về phía mũi.

Đối với xe - máy và phương tiện khác: Sơn hoặc chất liệu khác bố trí chính giữa hai bên sườn, phía trước phương tiện (không áp dụng với mô tô).

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 01 năm 2024.

Văn bản và nội dung sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành

a) Quyết định số 838/QĐ-BQP ngày 21/6/1997 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về kiểu mẫu, màu sắc và quy định sử dụng quân phục, biển tên đơn vị, quân kỳ của Bộ đội Biên phòng.

b) Nội dung quy định tại Mục I, Mục II Phần B (Quy định số đăng ký tàu thuyền quân sự do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng quản lý) Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 32/2017/TT-BQP ngày 24/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định đăng ký, quản lý, sử dụng tàu thuyền quân sự.