Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Lấy ý kiến Dự thảo Bộ Thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã  
18/12/2015
Giấy mời số 28/GM-STP ngày 18 tháng 12 năm 2015 của Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam, Dự Hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo Bộ TTHC cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh và Công văn số 285/STP-KSTT ngày 18/12/2015 của Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam V/v lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Bộ TTHC chung áp dụng tại các huyện, thành phố và Bộ TTHC chung áp dụng tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.