Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các đơn vị trực thuộc

Tổ chức bộ máy Các đơn vị trực thuộc  
Các đơn vị trực thuộc

1. Trung tâm Trợ giúp pháp lý

Nguyễn Văn Tình

Điện thoại bàn

- Điện thoại di động

- Email

Giám đốc

0351.3855946

 

nguyenvantinh@hanam.gov.vn

 

2. Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá Tài sản

Đào Xuân Chiến

Điện thoại bàn

- Điện thoại di động

- Email

Giám đốc

0351.3845968

 

daoxuanchien@hanam.gov.vn

Đào Văn Thành

Điện thoại bàn

- Điện thoại di động

- Email

Phó Giám đốc

0351.3845968

 

daovanthanh@hanam.gov.vn

 

3. Phòng Công chứng Nhà nước số 1

Khổng Giang Hải

- Điện thoại bàn

- Điện thoại di động

- Email

Trưởng phòng

0351.3852686

 

khonggianghai@hanam.gov.vn

Phòng Công chứng Nhà nước số 2

Nguyễn Thị Mai Sáng

- Điện thoại bàn

- Điện thoại di động

- Email

Chuyên viên

 

 

lethihoaithuong@hanam.gov.vn

Phòng Công chứng Nhà nước số 3

Nguyễn Quang Hoà
- Điện thoại bàn

- Điện thoại di động

- Email

Trưởng phòng

 

 

nguyenquanghoa@hanam.gov.vn

Phòng Công chứng Nhà nước số 4

Lê Thị Hoài Thương

- Điện thoại bàn

- Điện thoại di động

- Email

Trưởng phòng

 

 

nguyenthituyetmai@hanam.gov.vn


 

 

Tin liên quan