Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Kế hoạch số 54/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam

Lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản QPPL Lấy ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)  
Kế hoạch số 54/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam

Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 15/01/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam Triển khai lấy ý kiến Nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi).

Tin liên quan