Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Tuyên truyền phổ biến Tủ sách pháp luật  
17/04/2019
Ngày 20/11/2018, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV đã thông qua Luật phòng, chống tham nhũng (PCTN) thay thế Luật PCTN số 55/2005/QH11 (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13). Luật PCTN năm 2018 gồm 10 Chương, 96 Điều sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019 với một số nội dung cơ bản sau:
06/03/2018
(Tìm hiểu quy định pháp luật trong lĩnh vực hình sự, lao động, phòng, chống ma túy, bạo lực gia đình)