Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

Giới thiệu văn bản mới Nghị định của Chính phủ  
07/09/2021
Nghị định số 82/2021/NĐ-CP của Chính phủ về kéo dài thời gian thực hiện và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 121/2016/NĐ-CP ngày 24/8/2016 đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 74/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính phủ về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương đối với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
12345678910...
Previous Page 1-15 Next Page