Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xã Liêm Thuận tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai

Tin tức - Sự kiện  
Xã Liêm Thuận tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai


Sáng ngày 15 tháng 9 năm 2020, Sở Tư pháp đã phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Thanh Liêm, UBND xã Liêm Thuận tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai tại Nhà văn hóa xã Liêm Thuận cho trên 100 lượt người tham dự.


Tại buổi tuyên truyền, Báo cáo viên pháp luật của Sở Tư pháp đã phổ biến những quy định liên quan trực tiếp tới người dân, như: quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất; điều kiện để thực hiện quyền của người sử dụng đất; xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất... Các nội dung tuyên truyền, phổ biến cũng được phát sóng trực tiếp trên hệ thống truyền thanh của xã để giúp cán bộ, nhân dân không có điều kiện dự có thể nắm được các nội dung tuyên truyền.

Thông qua buổi tuyên truyền, đã góp phần giúp cán bộ, nhân dân nắm rõ hơn các quy định pháp luật đất đai./.