Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và Trợ giúp pháp lý tại xã La Sơn

Tin tức - Sự kiện  
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và Trợ giúp pháp lý tại xã La Sơn

Sáng ngày 19 tháng 4 năm 2022, UBND xã La Sơn đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác hòa giải ở cơ sở năm 2022 tại Hội trường Nhà Văn hóa xã, với gần 100 lượt người tham dự.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo viên pháp luật của Sở Tư pháp phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Đất đai (các quy định liên quan trực tiếp tới quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất) và tập huấn kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho các hòa giải viên trên địa bàn xã. Bên cạnh nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Sở Tư pháp cũng đã thực hiện việc tư vấn, trợ giúp pháp lý. Qua đó, đã kịp thời tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến pháp lý của người dân ở cơ sở.

Trong thời gian tới, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Bình Lục để đẩy mạnh các hoạt động PBGDPL và Trợ giúp pháp lý về cơ sở để phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ, nhân dân./.