Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ huyện Bình Lục

Tin tức - Sự kiện  
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ huyện Bình Lục

Ngày 16 tháng 7 năm 2020, Sở Tư pháp đã phối hợp với Phòng Tư pháp, Hội Phụ nữ huyện Bình Lục tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho gần 200 cán bộ, hội viên của Hội Phụ nữ tại Nhà Văn hóa 02 xã Hưng Công và An Lão.

Tại buổi tuyên truyền, các đại biểu về dự đã được nghe Báo cáo viên pháp luật của Sở Tư pháp phổ biến những nội dung cơ bản của các quy định pháp luật về: phòng, chống mua bán người; bình đẳng giới; phòng chống bạo lực gia đình... và một số kỹ năng trong phòng, chống mua bán người; phòng chống bạo lực gia đình.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm thường xuyên cung cấp các kiến thức pháp luật cho cán bộ, hội viên của Hội phụ nữ. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả của các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật cho cán bộ, nhân dân tại cơ sở./.