Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản, mới của Bộ luật lao động năm 2019

Tin tức - Sự kiện  
Tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản, mới của Bộ luật lao động năm 2019


Chiều ngày 10 tháng 6 năm 2020, Sở Tư pháp đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (HPN tỉnh) tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản, mới của Bộ luật lao động năm 2019 tại Hội trường của HPN tỉnh với thành phần tham dự là Báo cáo viên của một số Sở, ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo, cán bộ Hội chuyên trách HPN cấp huyện, HPN Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch HPN các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi tuyên truyền, Báo cáo viên pháp luật của Sở Tư pháp đã trao đổi, phổ biến những nội dung cơ bản, mới của Bộ luật Lao động năm 2019, như các quy định về: quyền của người lao động, các hành vi bị nghiêm cấm, nhận diện hợp đồng lao động, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, tiền lương, tiền thưởng, làm thêm giờ và thời gian nghỉ ngơi, tuổi nghỉ hưu, các quy định liên quan đến một số nhóm đối tượng lao động, đình công.... Thông qua đó, giúp các đại biểu nắm bắt được các chính sách mới về lao động theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019.

Đây là một trong các hoạt động nằm trong chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho phụ nữ trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2017-2020 giữa Sở Tư pháp và HPN tỉnh nhằm thường xuyên cập nhật, phổ biến kịp thời các chính sách pháp luật mới cho cán bộ, hội viên của HPN./.