Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em

Tin tức - Sự kiện  
Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em


Hưởng ứng Tháng Trẻ em năm 2022, Sở Tư pháp đã phối hợp với Phòng Tư pháp thành phố Phủ Lý và các phường Minh Khai, Lương Khánh Thiện, Thanh Châu thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em cho cán bộ, nhân dân.

Bên cạnh đó, Sở cũng tổ chức Hội nghị Báo cáo viên pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em tại Hội trường Sở với sự tham dự của công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan. Đồng thời, đăng tải tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em trên Chuyên trang PBGDPL của tỉnh để phục vụ nhu cầu tìm hiểu, khai thác của đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ, nhân dân.

Thông qua đó nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL về phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh./.