Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Truyền thông Trợ giúp pháp lý tại xã Ngọc Sơn huyện Kim Bảng

Tin tức - Sự kiện  
Truyền thông Trợ giúp pháp lý tại xã Ngọc Sơn huyện Kim Bảng


Thực hiện Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 19/01/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về triển khai công tác trợ giúp pháp lý năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hà Nam, trong ngày 9/5/2023, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Kim Bảng và UBND xã Ngọc Sơn tổ chức Hội nghị tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho gần 100 lượt người dân tham dự tại xã Ngọc Sơn thuộc huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.  

Tại Hội nghị người dân đã được nghe trợ giúp viên pháp lý đã tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; một số quy định của Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong đó, tập trung vào các nội dung chính của Luật Trợ giúp pháp lý và quy định về quyền, nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trên địa bàn, phổ biến kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, giải đáp, tư vấn pháp luật khi người dân có nhu cầu. Ngoài ra, tại Hội nghị các đại biểu được Trung tâm trợ giúp pháp lý thực hiện tư vấn cho 12 lượt người có yêu cầu được trợ giúp pháp lý, các vụ việc tư vấn liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất.

Thông qua hội nghị đã góp phần trang bị cho người tham dự những nội dung cơ bản của pháp luật hiện hành để từ đó nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật đồng thời góp phần bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý và giảm thiểu những vấn đề bức xúc diễn ra trong đời sống hàng ngày của người dân tại địa phương./.​