Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Truyền thông trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn thị xã Duy Tiên

Tin tức - Sự kiện  
Truyền thông trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật trên địa bàn thị xã Duy Tiên


Thực hiện Kế hoạch số 406/KH-UBND ngày 18/02/2022 về triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Kế hoạch số 08/KH-STP ngày 26/01/2022 của Sở Tư pháp về triển khai công tác trợ giúp pháp lý năm 2022 và triển khai Công văn số 02/TGPL-VP ngày 14/6/2022 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hà Nam về việc TGPL cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh, ngày 26/7/2022 Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Nam phối hợp với Hội Người khuyết tật tỉnh Hà Nam, Hội người khuyết tật thị xã Duy Tiên tổ chức Hội nghị truyền thông về trợ giúp pháp lý và phổ biến các chính sách, pháp luật liên quan đến người khuyết tật. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Tình - Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh, đồng chí Trần Quang Dũng - Chủ tịch Hội Người khuyết tật tỉnh Hà Nam, Ban chấp hành Hội Người khuyết tật và hơn 150 hội viên thuộc Hội Người khuyết tật thị xã Duy Tiên.

Tại Hội nghị, các hội viên được nghe đồng chí Nguyễn Văn Tình - Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh tuyên truyền một số quy định của Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành, một số nội dung cơ bản của Luật Người khuyết tật có liên quan tới lĩnh vực trợ giúp pháp lý. Trong đó, tập trung vào các nội dung chính của Luật Trợ giúp pháp lý và quy định về quyền, nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trên địa bàn; phổ biến kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về người khuyết tật, giải thích, giải đáp, tư vấn pháp luật khi người dân có nhu cầu. Những nội dung TGPL phù hợp với từng đối tượng và tình hình thực tế tại địa phương. Bên cạnh đó, Trợ giúp viên pháp lý đã tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và tư vấn trực tiếp cho 15 lượt người về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực đất đai, dân sự và chế độ, chính sách đối với người khuyết tật. Các yêu cầu của người được trợ giúp pháp lý đã được người thực hiện trợ giúp pháp lý hướng dẫn, giải đáp, cung cấp thông tin, trên cơ sở các quy định của pháp luật, sau khi được tư vấn, người có yêu cầu trợ giúp pháp lý đã hài lòng với nội dung tư vấn, các vướng mắc pháp luật đã được tư vấn, giải thích thỏa đáng. Ngoài ra, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hà Nam cấp phát hơn 200 tờ gấp với nội dung về các quy định về đối tượng, lĩnh vực, hình thức trợ giúp pháp lý.

Thông qua hội nghị đã trang bị cho người khuyết tật những nội dung cơ bản của pháp luật hiện hành nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, đồng thời góp phần bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý và từ đó nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật./.