Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trường hợp nào pháp nhân thương mại bị áp dụng biện pháp phong toả tài khoản?

Giải đáp pháp luật Hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp  
Trường hợp nào pháp nhân thương mại bị áp dụng biện pháp phong toả tài khoản?

Trả lời: (Câu trả lời mang tính chất tham khảo)

Theo Điều 11 Nghị định số 44/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại, biện pháp phong tỏa tài khoản có thể được áp dụng trong các trường hợp sau:

- Thi hành cưỡng chế đối với việc chấp hành hình phạt đình chỉ hoạt động có thời hạn (trong trường hợp đình chỉ tất cả các lĩnh vực).

- Thi hành cưỡng chế đối với việc chấp hành hình phạt cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định (trong trường hợp cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong tất cả các lĩnh vực); cấm huy động vốn.

- Thi hành cưỡng chế chấp hành biện pháp tư pháp.

Tin liên quan