Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật huyện Thanh Liêm

Tin tức - Sự kiện  
Trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật huyện Thanh Liêm


Thực hiện Kế hoạch số 262/KH-UBND ngày 15/02/2023 của UBND tỉnh Hà Nam về triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý đối với người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh, nhằm tạo điều kiện cho người được trợ giúp pháp lý nói chung và người khuyết tật nói riêng đang sinh sống trên địa bàn tỉnh được tiếp cận các quy định pháp luật về trợ giúp pháp lý cũng như pháp luật về người khuyết tật.


Sáng ngày 09/05/2023, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Hội người khuyết tật tỉnh Hà Nam, Phòng Tư pháp huyện Thanh Liêm, Hội người khuyết tật huyện Thanh Liêm và UBND xã Thanh Nguyên tổ chức truyền thông trợ giúp pháp lý cho hơn 100 người thuộc Hội viên Hội người khuyết tật trên địa bàn huyện Thanh Liêm. Tại buổi truyền thông các đại biểu là Hội viên Hội người khuyết tật được các Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh giới thiệu một số quy định của Luật Người khuyết tật năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành; các nội dung của Luật Trợ giúp pháp lý; các chính sách ưu đãi dành cho người khuyết tật theo quy định của pháp luật và cấp phát miễn phí hơn100 tờ gấp pháp luật có nội dung liên quan. Đồng thời, tại buổi truyền thông các Trợ giúp viên pháp lý đã tư vấn, giải đáp trực tiếp các vướng mắc pháp luật cho hơn 10 lượt người là Hội viên hội người khuyết tật có yêu cầu.

Qua buổi truyền thông về Trợ giúp pháp lý đã phần nào giúp các Hội viên người khuyết tật nâng cao hiểu biết về pháp luật, từ đó bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật của người khuyết tật nói riêng và của mọi công dân nói chung./.