Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai tuyên truyền Luật Trợ giúp pháp lý tại thành phố Phủ Lý

Tin tức - Sự kiện  
Triển khai tuyên truyền Luật Trợ giúp pháp lý tại thành phố Phủ Lý


Nhằm tuyên truyền, phổ biến các quy định về trợ giúp pháp lý đến cán bộ, nhân dân tại cơ sở, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Nam (Trung tâm) đã phối hợp với Phòng Tư pháp thành phố Phủ Lý, UBND các phường, xã: Thanh Tuyền, Phù Vân, Châu Sơn và Trịnh Xá tổ chức tuyên truyền Luật Trợ giúp pháp lý cho cán bộ, nhân dân.

Tại các buổi tuyên truyền, Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm đã phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Trợ giúp pháp lý, như: Trợ giúp pháp lý; các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động trợ giúp pháp lý; người được trợ giúp pháp lý; quyền, nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý; phạm vi, lĩnh vực, hình thức và hoạt động trợ giúp pháp lý... Ngoài nội dung tuyên truyền, Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm cũng trao đổi, giải đáp, làm rõ những thắc mắc của các đại biểu về các quy định trợ giúp pháp lý.

Thông qua các buổi tuyên truyền, giúp cán bộ, nhân dân nắm được các quy định về trợ giúp pháp lý. Từ đó, thông tin, tuyên truyền cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý nắm được những quyền, nghĩa vụ của mình khi thực hiện trợ giúp pháp lý. Qua đó, góp phần bảo vệ tốt hơn các quyền, lợi ích hợp pháp cho các đối tượng được trợ giúp pháp lý tại các địa phương./.