Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai đa dạng các hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật

Tin tức - Sự kiện  
Triển khai đa dạng các hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật
Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021 (Ngày Pháp luật), Sở Tư pháp Hà Nam (Sở) đã tổ chức triển khai nhiều hình thức, hoạt động đa dạng, phong phú trong đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật.


Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Sở đã lựa chọn những hình thức, hoạt động phù hợp với tình hình mới hiện nay. Trong đó, tập trung đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Trong đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật, Sở đã biên tập 09 bộ Hỏi - đáp, tình huống pháp luật về các quy định pháp luật mới, quy định về phòng, chống dịch bệnh với trên 1.100 câu hỏi, tình huống pháp luật đã được biên soạn; kịp thời giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật do Trung ương, địa phương mới ban hành; biên tập các tài liệu pháp luật, tin bài về Ngày Pháp luật....để đăng tải trên Chuyên trang Phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh; Trang Thông tin điện tử của Sở nhằm phục vụ kịp thời nhu cầu tìm hiểu pháp luật cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật, Hòa giải viên ở cơ sở và cán bộ, nhân dân.

Bên cạnh đó, Sở còn phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện các chương trình Hỏi - đáp Pháp luật, trong đó có chuyên mục Hỏi đáp về Ngày pháp luật để giúp cán bộ, nhân dân hiểu rõ hơn về ý nghĩa, mục đích của Ngày Pháp luật và các quy định về Ngày Pháp luật. Sở cũng phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam thực hiện các hoạt động thông tin,  truyền thông về Ngày Pháp luật để góp phần lan tỏa các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật đang được diễn ra tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Khi tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản được khống chế, kiểm soát, Sở cũng chủ động phối hợp kịp thời với các cơ quan, địa phương thực hiện 08 Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật. Trong đó, chủ yếu tập trung vào việc tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật mới về xử lý vi phạm hành chính; quy định về phòng, chống mua bán người; phòng, chống tham nhũng...Đối tượng được phổ biến, giáo dục pháp luật cũng khá đa dạng, như: cán bộ chủ chốt các Phòng, ban, UBND các xã, phường, thị trấn tại các huyện, thị xã, thành phố; đoàn viên Thanh niên; hội viên Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh....Việc triển khai các Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật đảm bảo chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh, các hội nghị được tổ chức chủ yếu thông qua hình thức trực tuyến để đảm bảo giãn cách, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh.

Ngoài các hình thức trên, Sở còn triển khai nhiều hình thức khác như: Treo các khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Pháp luật tại trụ sở cơ quan; qua việc triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật, công tác chuyên môn của Sở....

Có thể thấy rằng, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật của Sở đã được triển khai theo nhiều hình thức đa dạng, phong phú và phù hợp với tình hình mới hiện nay. Phát huy được ứng dụng công nghệ thông tin trong bối cảnh mới và phát huy được hiệu quả trong công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức, thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật. Khắc phục và thích ứng được với những khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 gây ra trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và trong việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nói riêng./.