Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai công tác Tư pháp năm 2023

Tin tức - Sự kiện  
Triển khai công tác Tư pháp năm 2023
Sáng ngày 30 tháng 12 năm 2022 tại Hội trường Sở Tư pháp Hà Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2023.  Dự Hội nghị có công chức, viên chức và người lao động của Sở và đại diện các Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố.


Hội nghị đã được nghe đồng chí Vũ Minh Hậu, Phó Giám đốc Sở báo cáo kết quả công tác Tư pháp năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Theo Báo cáo, các lĩnh vực công tác Tư pháp trong năm 2022 được thực hiện theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Công tác chỉ đạo điều hành tiếp tục được đổi mới và ngày càng sát với điều kiện thực tế, kịp thời triển khai các chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; các lĩnh vực công tác Tư pháp được triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu. Một số lĩnh vực công tác Tư pháp có kết quả nổi bật như: Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Phổ biến, giáo dục pháp luật; Hộ tịch; Trợ giúp pháp lý....

Tại Hội nghị, đại diện các Phòng Tư pháp cũng trao đổi những kết quả đạt được trong năm 2022 và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác Tư pháp tại địa phương trong các lĩnh vực, như: hộ tịch, xử lý vi phạm hành chính...phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2023. Đại diện các phòng chuyên môn của Sở cũng đã trao đổi, hướng dẫn và đề xuất các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các địa phương.


Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Đức Thái, Giám đốc Sở ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác Tư pháp trong năm 2022. Đồng thời cũng chỉ ra những nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần triển khai trong năm 2023. Tại Hội nghị cũng đã khen thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Tư pháp năm 2022./.