Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai công tác Tư pháp năm 2022

Tin tức - Sự kiện  
Triển khai công tác Tư pháp năm 2022
Ngày 07/01/2022 Sở Tư pháp Hà Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2022.  Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; công chức, viên chức và người lao động của Sở và đại diện các Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố.


Hội nghị đã được nghe đồng chí Vũ Minh Hậu, Phó Giám đốc Sở báo cáo kết quả công tác Tư pháp năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Theo Báo cáo, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng các lĩnh vực công tác Tư pháp trong năm 2021 vẫn được thực hiện theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Công tác chỉ đạo điều hành tiếp tục được đổi mới và ngày càng sát với điều kiện thực tế, kịp thời triển khai các chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; các lĩnh vực công tác Tư pháp được triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu. Một số lĩnh vực công tác Tư pháp có kết quả nổi bật như: Xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Phổ biến, giáo dục pháp luật; Hộ tịch; Trợ giúp pháp lý.... Với những thành tích đã đạt được, Sở đã vinh dự được Bộ Tư pháp tặng danh hiệu “Cờ thi đua ngành Tư pháp” năm 2021; nhiều tập thể, cá nhận được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh.


Tại Hội nghị, đại diện các Phòng Tư pháp cũng trao đổi những kết quả đạt được trong năm 2021 và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác Tư pháp tại địa phương trong các lĩnh vực, như: hộ tịch, chứng thực, xử lý vi phạm hành chính... phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2022. Các Trưởng phòng chuyên môn của Sở cũng đã trao đổi, hướng dẫn và đề xuất các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các địa phương.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Đức Thái, Giám đốc Sở ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác Tư pháp trong năm 2021. Đồng thời cũng chỉ ra những nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần triển khai trong năm 2022./.