Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Triển khai công tác Tư pháp năm 2020

Tin tức - Sự kiện  
Triển khai công tác Tư pháp năm 2020
Nhằm triển khai kịp thời các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020, ngày 02 tháng 01 năm 2020 Sở Tư pháp Hà Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2020.


Về dự và chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bùi Quang Cẩm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao những kết quả đã được trong lĩnh vực Tư pháp của tỉnh trong năm 2019, vai trò của Sở Tư pháp, các Phòng Tư pháp trong việc tham mưu triển khai hiệu quả, kịp thời, đồng bộ các nhiệm vụ của ngành và đã chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần được thực hiện trong năm 2020, như: đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả trong công tác PBGDPL, chú trọng vào việc nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp đối với các quy định pháp luật để tạo ý thức tự giác chấp hành các quy định pháp luật; đẩy mạnh công tác theo dõi thi hành pháp luật, công tác xây dựng thể chế để góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác cải cách hành chính....


Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể trong công tác Tư pháp năm 2020, đồng chí Đào Đình Tùng, Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nam đã triển khai 04 nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.


Tại Hội nghị, cũng đã công bố các quyết định khen thưởng và trao thưởng cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2019 và phát động phong trào thi đua năm 2020.

Với những kết quả đã đạt được và việc triển khai sớm các nhiệm vụ trọng tâm ngay từ đầu năm, hứa hẹn những kết quả, thành tích nổi bật trong năm 2020./.