Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tôi muốn thành lập một ngân hàng thương mại, tôi muốn hỏi thành lập ngân hàng là phải thành lập theo mô hình công ty ...

Giải đáp pháp luật Hỗ trợ pháp lý cho Doanh nghiệp  
Tôi muốn thành lập một ngân hàng thương mại, tôi muốn hỏi thành lập ngân hàng là phải thành lập theo mô hình công ty cổ phần có đúng vậy không?

Trả lời: (Câu trả lời mang tình chất tham khảo)

 Luật các tổ chức tín dụng 2010  Ngân hàng thương mại

Căn cứ Khoản 1, 2 Điều 6 Luật các tổ chức tín dụng 2010 có quy định về hình thức của các tổ chức tín dụng cụ thể như sau:

Ngân hàng thương mại trong nước được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần, trừ trường hợp Ngân hàng thương mại nhà nước được thành lập, tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

Như vậy căn cứ quy định của pháp luật thì trừ trường hợp là ngân hàng thương mại do nhà nước thành lập thì mới tổ chức thành hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, đối với bạn là cá nhân thì nếu muốn thành lập một ngân hàng thương mại trong nước bắt buộc bạn phải thành lập ngân hàng dưới hình thức công ty cổ phần.

Tin liên quan