Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiếp tục tăng cường triển khai công tác truyền thông trợ giúp pháp lý về pháp luật Đất đai, chính sách bồi thường, hỗ...

Tin tức - Sự kiện  
Tiếp tục tăng cường triển khai công tác truyền thông trợ giúp pháp lý về pháp luật Đất đai, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại cơ sở


Xác định công tác truyền thông trợ giúp pháp lý giữ vai trò quan trọng trong việc truyền tải thông tin về trợ giúp pháp lý đến người dân, giúp người dân tiếp cận thông tin trợ giúp pháp lý hiệu quả, trong thời gian qua, Trung tâm Trợ giúp pháp lý đã tích cực phối hợp với Phòng tư pháp các huyện, xã trên toàn tỉnh đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng được Trợ giúp pháp lý.


Ngày 18/5 và ngày 19/5 Trung tâm Trợ giúp pháp lý đã phối hợp với Phòng tư pháp huyện Bình Lục và Phòng tư pháp huyện Kim Bảng tổ chức Hội nghị trợ giúp pháp lý và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, Luật phòng chống mua bán người tại Uỷ ban nhân dân xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục và Uỷ ban nhân dân xã Khả Phong, huyện Kim Bảng. Ngoài ra, nhằm nâng cao hoạt động truyền thông về trợ giúp pháp lý, Trung tâm trợ giúp pháp lý đã phối hợp với Báo đài huyện Bình Lục và huyện Kim Bảng đăng tải, đưa tin để truyền thông các câu chuyện pháp luật; biên soạn, in ấn và cấp phát miễn phí cho người dân tham dự hơn 200 tờ gấp pháp luật.


Thông qua Hội nghị Trợ giúp pháp lý đã trang bị đến người dân tham dự những nội dung cơ bản của Luật Đất đai, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; giúp người dân hiểu biết thêm chính sách pháp luật đất đai nói chung và cơ chế bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Từ đó nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật đồng thời góp phần bảo vệ tốt quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý và giảm thiểu những tranh chấp, khiếu kiện, vấn đề bức xúc diễn ra trong đời sống hàng ngày của người dân và triển khai giải phóng mặt bằng nhanh chóng để triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh./.