Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiếp tục đổi mới, hướng công tác trợ giúp pháp lý về cơ sở

Tin tức - Sự kiện  
Tiếp tục đổi mới, hướng công tác trợ giúp pháp lý về cơ sở
Với mục tiêu hướng mạnh về cơ sở, thời gian qua, công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương, từng bước bảo đảm công lý, nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật, ổn định tình hình chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tuy nhiên, trước nhiều khó khăn, đặc biệt do ảnh hưởng của dịch bệnh, đòi hỏi công tác TGPL cần có nhiều đổi mới, nhằm đáp ứng tối đa yêu cầu nhiệm vụ.

Với phương châm hướng về cơ sở và xác định đối tượng thuộc diện TGPL là nhóm yếu thế trong xã hội, hoạt động TGPL được Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh chú trọng đẩy mạnh, tập trung vào các lĩnh vực: tư vấn, truyền thông lưu động, tham gia tố tụng… Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận với các hoạt động TGPL, thời gian qua Trung tâm đã tổ chức nhiều buổi truyền thông, TGPL lưu động tại các đơn vị, địa phương trong tỉnh. Nổi bật là các hoạt động triển khai chính sách về TGPL cho người khuyết tật (NKT) có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh. Trung tâm đã phối hợp với Hội Người khuyết tật tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 15 buổi truyền thông, TGPL tại cơ sở cho NKT người thuộc diện TGPL tham gia. Tại hội nghị, nội dung phổ biến chính sách pháp luật có liên quan đến NKT được đề cập khá phong phú bao gồm: Luật TGPL; Luật NKT và các văn bản hướng dẫn thi hành; các chính sách liên quan trực tiếp tới NKT trong các lĩnh vực như: y tế, giáo dục và đào tạo, lao động, việc làm, bảo trợ xã hội... các thủ tục hành chính để hưởng các chế độ liên quan đến khuyết tật. Như vậy, có thể thấy hoạt động tuyên truyền, phổ biến, hỗ trợ kiến thức pháp luật, TGPL cho NKT đã cố gắng chọn lọc nội dung sát với nhu cầu của đa số NKT, tiếp cận và phần nào đáp ứng mối quan tâm cụ thể cũng như những băn khoăn vướng mắc của đối tượng. Bên cạnh hoạt động tư vấn, truyền thông, TGPL, Trung tâm đã tiến hành phát hơn 20.000 tờ gấp về Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, những hoạt động truyền thông, tuyên truyền, tư vấn trực tiếp đã phần nào bị hạn chế. Trước yêu cầu thực tiễn, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh đã đổi mới hoạt động, tăng cường công tác phối hợp vứi các địa phương, đơn vị trong công tác thông tin, tuyên truyền. Trung tâm đã phối hợp với Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh viết bài truyền thông về đổi mới hình thức TGPL xây dựng chuyên mục truyền thông về TGPL và hỏi đáp TGPL. Đồng thời, tăng cường viết tin, bài vụ việc được TGPL, hỏi đáp pháp luật đăng trên trang thông tin điện tử của Cục TGPL, trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp. Bên cạnh đó, các cơ quan tiến hành tố tụng đã có sự phối hợp hiệu quả với Trung tâm TGPL. Cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân các cấp đã thực hiện nghiêm túc việc niêm yết bảng thông báo TGPL miễn phí, đặt hộp tin, mẫu đơn yêu cầu TGPL, tờ gấp pháp luật cùng số điện thoại, địa chỉ của Trung tâm TGPL tại nơi đón tiếp công dân, liên hệ trung tâm khi có vụ việc thuộc diện được TGPL.

Đặc biệt, nhằm mục tiêu tiếp cận gần hơn tới đúng đối tượng thuộc diện TGPL có nhu cầu cần TGPL, Sở Tư pháp đã phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trong việc cung cấp danh sách người thuộc diện được TGPL theo quy pháp luật (Thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, người có công giúp đỡ cách mạng; hộ nghèo, hộ cận nghèo; người khuyết tật…). Trên cơ sở danh sách gồm họ tên, địa chỉ người thuộc diện được TGPL, cán bộ Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh đã chủ động liên hệ (qua hình thức gọi điện thoại, gửi thư tay, gặp trực tiếp), tuyên truyền về quyền lợi, lĩnh vực và hình thức TGPL. Thông qua hàng loạt hình thức đổi mới, chủ động, phù hợp với tình hình mới, hoạt động TGPL thời gian qua đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh đã thực hiện được tổng số 499 vụ việc. Trong đó, số vụ việc tư vấn pháp luật là 421 vụ, số vụ việc tham gia tố tụng là 78 vụ việc. 100% vụ việc tham gia tố tụng đều được đánh giá chất lượng thực hiện nghiêm túc (theo bộ tiêu chuẩn).

 Ông Nguyễn Văn Tình - Giám đốc Trung tâm TGPL nhà nước cho biết: Thời gian tới, Trung tâm tiếp tục triển khai hiệu quả nội dung của Luật Trợ giúp pháp lý 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về TGPL. Chú trọng TGPL trong hoạt động tố tụng. Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như tinh thần trách nhiệm của đội ngũ người thực hiện TGPL. Qua đó nâng cao chất lượng vụ việc TGPL, chú trọng vào các vụ việc TGPL bằng hình thức tham gia tố tụng. Tích cực phối hợp có hiệu quả với các cơ quan tiến hành tố tụng, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương để nâng cao số lượng, chất lượng các vụ việc tham gia tố tụng. Đổi mới phương pháp TGPL theo hướng chủ động, tích cực, hiệu quả, phù hợp với tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tăng cường triển khai các hoạt động TGPL cho các đối tượng đặc thù như: người khuyết tật, trẻ em, nạn nhân của bạo lực gia đình, nạn nhân của tội phạm mua bán người, công nhân lao động nghèo tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh...

Thông qua đổi mới hoạt động TGPL, hướng mạnh về cơ sở với những hoạt động, giải pháp thiết thực của Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh trong thời gian qua, công tác TGPL đã đến được gần hơn với người dân. Qua đó góp phần giúp người dân nâng cao ý thức và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của mình, tham gia đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn sự đoàn kết trong cộng đồng dân cư./.