Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện tuyên truyền về Bầu cử trên các phương tiện thông tin, truyền thông

Tin tức - Sự kiện  
Thực hiện tuyên truyền về Bầu cử trên các phương tiện thông tin, truyền thông


Nhằm phục vụ công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, Sở Tư pháp đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến các quy định về bầu cử đến cán bộ, nhân dân và cử tri trên địa bàn tỉnh.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Sở Tư pháp đã chủ động đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định về bầu cử trên Chuyên trang Phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh và Trang Thông tin điện tử của Sở. Đồng thời, Sở cũng phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tuyên truyền các quy định về Bầu cử trong các chuyên mục do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện, như: chuyên mục dân hỏi cán bộ trả lời: những quy định pháp luật về bầu cử; chuyên mục vấn đề hôm nay Bầu cử: Quyền và nghĩa vụ của công dân.

Thông qua đó, góp phần phục vụ nhu cầu tìm hiểu các quy định về bầu cử của cán bộ, nhân dân và cử tri bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng./.