Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 64/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư số 64/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế

* Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính.

* Ngày ban hành: 08/7/2020.

* Ngày có hiệu lực: 08/7/2020.

* Văn bản ban hành mới

* Nội dung chính:

Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế từ ngày 08/7/2020 đến hết ngày 31/12/2020 như sau:

- Đối với các loại phí quy định tại Điều 1 Thông tư số 11/2020/TT-BTC như Phí thẩm định cấp tiếp nhận, nhập khẩu, xuất khẩu, xác nhận trong lĩnh vực chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong gia dụng và y tế; Phí thẩm định hoạt động, tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề thuộc lĩnh vực y tế; tổ chức, cá nhân nộp phí bằng 70% mức thu phí.

- Đối với các loại phí quy định tại Phần II; Phần III; các Mục 2, 3, 5, 6, 7, 8 và 9 Phần IV; Phần V Biểu mức thu phí trong lĩnh vực y tế ban hành kèm theo Thông tư số 278/2016/TT-BTC như Phí thẩm định cấp giấy phép lưu hành, nhập khẩu, xuất khẩu, công bố trang thiết bị y tế; Phí thẩm định Điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế…tổ chức, cá nhân nộp phí bằng 70% mức thu phí.

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trở đi, nộp phí trong lĩnh vực y tế theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 11/2020/TT-BTC và Biểu mức thu phí trong lĩnh vực y tế ban hành kèm theo Thông tư số 278/2016/TT-BTC .

* Thủ tục hành chính do địa phương thực hiện: Không quy định trực tiếp.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: Không quy định trực tiếp.

- Trách nhiệm khác: Không quy định trực tiếp.

- Cơ quan tham mưu: Sở Tài chính.

Tin liên quan