Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 51/2022/TT-BQP ngày 16/7/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2021/TT-BQP ngày 11/6/2021 ...

Giới thiệu văn bản mới Thông tư của các Bộ, ngành Trung ương  
Thông tư số 51/2022/TT-BQP ngày 16/7/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2021/TT-BQP ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong quân đội

* Cơ quan ban hành: Bộ Quốc phòng.

* Ngày ban hành: 16/7/2022

* Ngày có hiệu lực: 16/7/2022

* Nội dung chính:

Ngày 16/7/2022, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 51/2022/TT-BQP ngày 16/7/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2021/TT-BQP ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong quân đội. Trong đó, có quy định hình thức đăng ký xét tuyển vào đào tạo đại học quân sự. Theo đó, đăng ký xét tuyển vào đào tạo đại học quân sự thực hiện như sau:

- Để xét tuyển đợt 1:

+ Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống (qua Cổng Thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT hoặc qua Cổng DVCQG) theo kế hoạch chung và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT;

+ Thí sinh nộp lệ phí đăng ký xét tuyển theo quy định của trường tuyển sinh.

- Trong các đợt xét tuyển sau đợt 1, thí sinh thực hiện đăng ký xét tuyển và nộp lệ phí theo quy định của trường tuyển sinh.

Bên cạnh đó, quy định thí sinh xác nhận nhập học vào trường đã trúng tuyển trong thời hạn quy định bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống.

Thí sinh đã xác nhận nhập học thì không được tham gia xét tuyển ở các cơ sở đào tạo khác hoặc các đợt xét tuyển bổ sung, trừ trường hợp được cơ sở đào tạo cho phép.

Thông tư 51/2022/TT-BQP có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

* Trách nhiệm thực hiện của địa phương:

- Trách nhiệm xây dựng thể chế: 

+ Ban hành văn bản mới: Không.

+ Bãi bỏ văn bản địa phương đã ban hành: Không.

- Trách nhiệm khác: Không

- Cơ quan tham mưu: Không.


Tin liên quan